Tillbaka till författarsidan

Ahti Tapio Aaltonen

Biografi

Född i Helsingfors, Finland, den 11 december 1938. Bosatt i Sverige sedan 1939. Realexamen, sjöbefälsskolor.
Medlem i Liv i Sverige-gruppen.

Egna verk:

Fattiga riddare. - 1. uppl. - Stockholm : Författarförl., 1980. - 100 s. - (Liv i Sverige) - ISBN: 91-7054-329-1
(Köyhiä ritareita)


Tillbaka till författarsidan

Till html juli 1997. Senast ändrad i november 2004