2-4/11 Invitation to celebrate IMER Bergen’s 25th Anniversary

2-4 November 2022!

IMER Bergen is delighted to welcome you to celebrate 25 years of outstanding research and dissemination within the fields of migration and ethnic relations.

The conference program awaits you with engaging topics and activities.

The first day is dedicated to a PhD-relay organized by our IMER junior scholar network. 

On the second and third day, we offer panel debates and conversations about timely issues. Four esteemed keynote speakers from the Nordics will discuss research at the interface of migration studies and ethnic relations.

See the invitation and preliminary program here

Please spread the word among colleagues and friends within your field.

Register here before 20 September.

We look forward to seeing you at the

University in Bergen,

The organizing committee 

For questions, please contact: Kari.Hagatun@uib.no

Fred Taikon är årets Raoul Wallenberg-pristagare

Fred Taikon tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2022 för sitt ihärdiga arbete för romers rättigheter. Juryn betonar att han bidragit till att romerna fått minoritetsstatus, modersmålsundervisning och synliggjort det romska folkmordet under Förintelsen.

Läs mer här: https://www.dn.se/kultur/fred-taikon-ar-arets-raoul-wallenberg-pristagare-det-ar-stort-att-en-rom-som-jag-far-det/

Om du inte är DN-prenumerant kan du söka artikeln på biblioteket. Publicerad 26 aug 2022.

Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Läs rapporten

Ladda ner rapporten (pdf, 727.8 kB)

ISBN

978-91-88943-61-3

Språk

Denna forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under perioden 2010–2021. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet.

Forskningsöversikten vänder sig till skolpersonal, lokala beslutsfattare, rektorer, lärare och annan skolpersonal samt till lokala beslutsfattare och andra som är intresserade av integration inom utbildningsområdet.

Frågeställningarna som översikten tar upp är:

  • Vilken typ av forskning finns om integration och utbildning?
  • Vilka är de huvudsakliga resultaten i de identifierade studierna?
  • Vilka är de huvudsakliga lärdomarna och konsekvenserna för den praktiska verksamheten i landets skolor?

Forskningsöversikten är framtagen inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. 

En oberoende kommission ska utreda påskupploppen (JuU51)

En oberoende granskningskommission bör få i uppdrag att utreda Polismyndighetens och regeringens agerande under de så kallade påskupploppen. Det menar riksdagen och riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Upploppen skedde i bland annat Linköping, Norrköping och Örebro i samband med att den danske politikern Rasmus Paludan ansökt om tillstånd för att bränna Koranen under ett antal manifestationer.

Riksdagen anser att den utredning som Polismyndigheten tillsatt inte är tillräcklig. Både regeringen och Polismyndigheten kommer att behöva granskas och där har en oberoende granskningskommission helt andra möjligheter till självständig granskning. Därför menar riksdagen att en sådan oberoende kommission ska granska agerandet på ett antal punkter.

Tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion som annars är det vanliga.

Mer information här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-oberoende-utredning-av-de-sk-paskupploppen_H901JuU51

23/6 « Intégration des réfugiés : une politique à la mesure des enjeux ? Bilan et perspectives de 6 ans de politique publique d’intégration »

 
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, France terre d’asile souhaiterait vous convier à la conférence : « Intégration des réfugiés : une politique à la mesure des enjeux ?
Bilan et perspectives de 6 ans de politique publique d’intégration » Le jeudi 23 juin 2022
De 9h30 à 13h
À la Maison des réfugiés,
50 Boulevard Jourdan 75014 Paris
  Les politiques d’intégration mises en œuvre ces dernières années ont porté une attention croissante aux parcours d’intégration des réfugiés ainsi qu’à leurs besoins spécifiques.
Le déploiement de la Stratégie nationale d’accueil et d’intégration des réfugiés a ainsi permis d’impulser une plus grande coopération entre les parties prenantes, publiques et privées, et a conduit à l’élaboration de mesures ciblées avec des évolutions notables touchant à plusieurs dimensions de l’intégration.
Toutefois de nombreux enjeux persistent, particulièrement ceux liés aux blocages administratifs ainsi qu’à l’accès aux droits et aux programmes d’intégration. Cet événement sera l’occasion, à l’aube d’un nouveau quinquennat et quatre ans après l’adoption de la Stratégie nationale sur l’intégration, de dresser un bilan ainsi que de présenter les résultats de six ans d’évaluation des politiques publiques d’intégration menée dans le cadre du projet européen NIEM, tout en dessinant des pistes pour les prochaines années.   S’inscrire > Les places sont limitées, nous vous invitons à compléter ce fomulaire pour vous inscrire. Vous trouverez le programme de la conférence en pièce jointe. Union Européenne Cet évènement est organisé dans le cadre du projet européen « National Integration Evaluation Mechanism », projet pluriannuel (2016 – 2022) co-financé par le Fonds Asile, Migration et Intégration de l’Union européenne. Ce projet a pour objectif d’effectuer une évaluation périodique des politiques d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans 14 États de l’Union européenne, dont la France. Il s’agit à la fois d’analyser les dispositifs législatifs mais également d’identifier les difficultés de mise en œuvre et les bonnes pratiques existantes.

Regeringen vill skicka fler dömda till sina hemländer

Regeringen vill ändra två lagar för att göra det lättare att skicka medborgare inom EU som dömts till fängelse i Sverige tillbaka till sina hemländer.

”I svenska anstalter och häkten finns stora grupper av utländska medborgare som saknar anknytning till Sverige. Med de nya reglerna på plats kommer fler domar kunna skickas över till andra medlemsstater, vilket kan antas leda till fler överföranden av dömda personer”, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), i ett pressmeddelande 9 juni 2022.

Lagändringarna har skickats till lagrådet och föreslås träda i kraft 1 december i år.

Kommentar från Miguel Benito: I gengäld kommer en del svenskar som idag sitter i utländska anstalter till Sverige och fyller de tomma platserna.

Särskild debatt om påskhelgens kravaller

Fredagen den 6 maj klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om påskhelgens kravaller. Debatten har begärts av Sverigedemokraterna. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Tid: Fredagen den 6 maj klockan 9.
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm.

Hitta till riksdagen

Den särskilda debatten är öppen för allmänhet och media och går att se via riksdagens webb-tv.

Om särskild debatt

Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt ska debattera en viss fråga som inte har samband med något ärende. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om och när den särskilda debatten ska ske. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Preliminär talarlista och debattregler

Webb-tv

Den särskilda debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

För mer information

För mer information kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se.

18-24/5 Allas ansvar

Allas Ansvar – en konferens om utsatta områden

När:Onsdag 18 Maj 2022 13:00-16:00
Tisdag 24 Maj 2022 13:00-16:00

Plats: Zoom

Brottsofferjouren Sverige och Sensus studieförbund bjuder in till en digital konferens om utsatta områden – ett ämne som berör och väcker känslor – förmodligen även en av de mest avgörande frågorna inför höstens val.

Enligt polisen så finns det idag 60 områden i Sverige som klassas som särskilt utsatta områden, utsatta områden eller riskområden. Vad innebär det här i praktiken för de boendes trygghet och påverkansmöjligheter? Vad kan vi tillsammans göra, vad görs redan och hur ser framtiden ut? Är lösningen organisationers och individers eget arbete eller är det en ökad dialog som behövs? Vad är det för arbete som idag bedrivs och behövs nya strategier? Vad finns det för stöd att få och vem kan man samverka med?

Vi ger två tillfällen med samma innehåll och upplägg. Är du intresserad av hur man kan inspirera och stärka dialog och samverkan i utsatta områden? Varmt välkommen! Konferensen är kostnadsfri.

Medverkar gör bland andra Amir Rostami, Patrik Asplund, Esme Güler, Balqis Lamis Khattab, Ihsan Kellecioglu, Ahmed Noor, Anders Ygeman, Liv Wallinder, Nicolas Lunabba, Marco Briones och Kim Nilvall.

Datum:  

Onsdag 18/5 kl. 13.00–16.00

Tisdag 24/5 kl. 13.00–16.00

Anmäl dig här

29/4 Migration at Sea and the Role of non-State Actors

View this email online

Welcome to IMER Online Seminar

Migration at Sea and the Role of non-State Actors: Zooming in on the Central Mediterranean Route

Time: Friday, 29th April 2022, 12.00 – 13.00

Zoom Link

Non-state actors have become the gatekeepers of the State in the context of migration – especially for deportation and detention. Exploring the intersection between NSAs accountability under international human rights law and forced migration is hence crucial in defining a progressive way of interpreting the law – with justice for the victims as the final aim. The research presented in this seminar aims to fill an academic lacuna by analyzing NSAs’ involvement in migration processes, providing guidance for future policy-making at the national, regional, and international levels.

If you are interested in these issues, you don’t want to miss our next IMER online seminar! Please register your attendance here to enable us to effectively accommodate this arrangement.

About the seminar

In this seminar, Matilde Rocca will present reflections from her PhD research project which aims to determine how non-state actors (NSAs) have been involved in migratory processes in the Mediterranean and to what extent they have changed the level of human rights protection accorded to migrants. In addition, Rocca’s research project assesses the way in which the involvement of NSAs in migratory operations has shaped international human rights law (IHRL) and the international law of the sea. Her presentation will address the following key questions: a) How have NSAs shaped and changed the status of migrants and their protection in the middle of the Mediterranean Sea? b) To what extent does their impact expand or restrict human rights protection? c) How has NSAs’ involvement impacted responsibility allocation for the violation of human rights in international waters?

Matilde Rocca

Matilde Rocca (LLM, London School of Economics – LSE; LLB, University of Sussex) is a PhD candidate at the University of Padova (Italy) and visiting fellow at the University of Bergen (Norway). Her research focuses on the role of non-state actors in the violation of human rights of migrants crossing the Mediterranean Sea. Matilde is a PhD Research Affiliate at the Refugee Law Initiative (SAS, University of London) and was awarded the Lauterpacht/Higgins Prize at the LSE for best performance in public international law

19/5 “The Nordic countries and the Ukrainian refugee situation”

Swedish National EMN Conference 2022

Stockholm, 19 May 2022 (09:30-15:15)

The Russian invasion of Ukraine has caused one of the fastest developing, large-scale population displacements in recent history, with millions of Ukrainians looking for protection in other countries. The Nordic countries Sweden, Norway, Finland, Denmark and Iceland are playing their part in receiving Ukrainian refugees and offering protection alongside other EU and non-EU countries.

The Nordic countries are looking back at a long history of cooperation on a number of matters such as economic development, the mobility of citizens, the labour market, and there are a similarities between these five countries as regards the welfare state, which also includes the integration of refugees and immigrants. However, as far as migration and asylum policy is concerned, there have also been differences. For example, not all Nordic countries are Member States of the EU or are covered by the EU’s legal instruments in the migration and asylum area.

With this event, EMN Sweden aims to provide an opportunity for political decision-makers, migration experts, researchers and civil society in Sweden, the other Nordic countries and elsewhere in Europe to learn about and discuss migration and asylum policy developments in the Nordic countries with a special focus on protection for Ukrainians. The objective is to facilitate dialogue and mutual learning in a comparative and inspiring setting.

The Conference is currently planned as an in-person event in central Stockholm. You will soon receive an official invitation and the conference programme, until then please save the date!

With best wishes,

The EMN Sweden Team