Hösten 2021 – Barnföreställningen “Hjältinnor” på arabiska

Arabiska Teatern ger barnföreställningen “Hjältinnor” på arabiska. Trettonåriga Leyla berättar om sitt liv, känslor, föräldrar och om kvinnor som är hjältinnor, om arabisktalande kvinnor som har förändrat världen, gjort modiga saker, utmanat patriarkala strukturer, kämpat mot fördomar och traditioner. Vi är inspirerade av de populära barnböckerna om kvinnliga hjältar som publicerats de senaste åren. Vi ser att det finns ett behov av att iscensätta och gestalta detta tema för arabisktalande flickor och för pojkar och deras föräldrar. Det är en pjäs som vill inspirera tjejer att kämpa för frihet att göra vad hon vill, att drömma och leva stort. Vi har fått fina publikreaktioner från barnen och deras familjer på vår nya föreställning. Fick också en fin recension i SvD: https://www.svd.se/arabvarldens-kvinnliga-visionarer-hyllas

“Hjältinnor” hade premiär 22 maj 2021 på Turteatern i Stockholm. Vi spelar en pjäs på arabiska. Skådespelet framförs av en skådespelare med hjälp av en scentekniker. Primär målgrupp är arabisktalande barn 7/8-13 år och deras familjer. Vi översätter till svenska med hjälp av inspelad dialog som hörs med hjälp av hörlurar som publiken lånar; som svensktalande publik slipper man läsa en textmaskin och kan uppleva föreställningen bättre. 

Regissör är vår konstnärlige ledare Helen Al-Janabi. Hon har senast regisserat en dramatiserad läsning av “Ett drömspel” på arabiska med svenska undertexter på Dramaten i våras.

Vår facebooksida har 68 000 följare. För varje föreställning hjälper vi arrangörer med riktad marknadsföring i just er ort.

Vi har stöd i denna uppsättningen från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Stockholms stad, Nacka kommun, Region Stockholm med flera. 

För arrangörer i Västra Götaland är föreställningen med Kulturkatalog Väst och i Region Stockholm har vi Scenkonststöd som reducerar gagekostnaden.

Föreställningen passar såväl black-box-rum som traditionella scen-salong teaterrum. Scenbredd: 5 m Scendjup: 4,1 m Takhöjd (min): 3,2 m Elkrav: 2 x 10A 
Mörkläggning: Ja, önskvärt Byggtid / Rivtid (tim): 4/ 1.5 h
Föreställningslängd: 40 minuter

Vi kommer med all teknik för föreställningen.

Frågor? Boka? Mejla:   

boka@arabiskateatern.se

www.arabiskateatern.se           

www.facebook.com/arabiskateatern

Arabiska Teatern är Sveriges enda teatergrupp som skapar teater på arabiska. Vi är den enda som skapar barnteater på arabiska i Europa. Vi har spelat mer än 400 föreställningar på hundratals orter i Sverige och nått 20 000 arabisktalande barn och unga med våra föreställningar.

24/9 “Strengthening & Advancing anti-racist practices”  

Kultur för alla och Globe Art Point arrangerar i höst mångfaldsagentkursen “Strengthening & Advancing anti-racist practices”  

Kursen startar 24.9. och deadline för ansökningar är 12.9.2021. 

Mångfaldsagenter tar upp en rad utmanande och avgörande frågor som strukturell rasism, brist på jämlikhet och tillgänglighet. Som förändringsskapare och organisatörer erbjuder mångfaldsagenter tankemodeller och verktyg genom vilka aktörer kan arbeta mot ett mer rättvist samhälle. I denna andra version av mångfaldsagentkursen (Diversity Agent 2.0) ägnas särskild uppmärksamhet åt att identifiera strukturell rasism och införa antirasistiska metoder. Kursen som sker online omfattar föreläsningar, träffar och workshops samt av en mångfaldsövningsklinik i samarbete med en lokal konst- och kulturorganisation. 

Genom samarbetet med Globe Art Point vill Kultur för alla föra ut kursen till en bredare publik i hela Finland. Kursen koordineras av Kultur för alla – en organisation som stöder det finska konst- och kulturfältet i frågor gällande jämlikhet, inkludering, tillgänglighet och mångfald.  

Mångfaldskursen är öppen för yrkesverksamma inom alla konst- och kulturområden, både de som frilansar och de som är anställda inom konst- och kulturinstitutioner. Vi söker personer med en professionell bakgrund inom konst och kultur och ett stort intresse för antirasistiska metoder och mångfald. Kursspråket är engelska – kunskaper i det finska språket kan vara användbara, men är inte ett krav. 

För denna kurs uppmuntrar vi sökande speciellt med migrantbakgrund eller personer som tillhör språkliga och kulturella minoriteter. 

Kurskoordinator: Mångfaldsutbildare Arlene Tucker, Kultur för alla, arlene.tucker@cultureforall.fi, +358 40 634 1938 

DL för ansökningar är 12.9.2021. Ansökningsformuläret på engelska hittar du här.

Mer information om kursen, tidtabellen och ansökningsförfarande hittar du här på engelska.

Diversity Educator

Kulttuuria kaikille -palvelu / Kultur för alla / Culture for All Service
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 / 48 (D-rappu, 5. krs / D, 5. floor),
00180 Helsinki

arlene.tucker@cultureforall.fi

www.kulttuuriakaikille.fi / www.kulturforalla.fi / www.cultureforall.fi

www.kaikukortti.fi

27/8 Årets Raoul Wallenbergspris

  Årets Raoul Wallenbergpris tilldelas Tobias Rawet från Förintelsens Överlevande för sitt outtröttliga arbete med att dela sitt vittnesmål. I nära 25 år har Tobias rest landet runt och berättat om vad som kan hända när anti-demokratiska krafter får styra samhället.

  Raoul Wallenberg Academy fyller 20 år och delar därför ut ett hederspris till minne av organisationens grundare Nina Lagergren. Ahmed Abdirahman tilldelas 2021 års Hederspristagare för sitt arbete med att rusta demokratin inför framtiden.

LÄS MER OM ÅRETS PRISTAGARE

30/8 Transnational lives: the meanings and implications of living in two countries

Transnational lives: the meanings and implications of living in two countries

Launching a special issue of Population, Space and Place

Time: Monday, 30 August 2021 15:00-16:00
Place: Online event

Transnational lives: the meanings and implications of living in two countries

​There are people who don’t live in a single country but lead transnational lives. They are an extremely diverse group, spanning divides in privileges, preferences, rights and motivations. In a new special issue of Population Space and Place, we examine the phenomenon of transnational living and explore it through a range of thematic and regional perspectives.

​Join us for a launch webinar in which we present how transnational living matters — as a concept and a real-word phenomenon — and give your teasers of the articles included in the special issue.

Click here to join the event.

Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

Misstänkta för brott bland personer
med inrikes respektive utrikes bakgrund

I den här rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund . Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning.

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan andelen personer misstänkta för brott i de olika grupperna, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Du kan ladda ner rapporten här

2/8 Minnesdagen för folkmordet på romer

Idag den 2:a augusti infaller minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen. Vi har tagit fram en miniutställning som handlar om det som hände romerna i Auschwitz, natten mellan 2 och 3 augusti 1944. Ladda ner, skriv ut och visa på ditt bibliotek!

https://www.levandehistoria.se/material/miniutstallning-2-augusti-1944-romernas-sista-natt-i-auschwitz

https://www.levandehistoria.se/material/miniutstallning-2-augusti-1944-romernas-sista-natt-i-auschwitz

Mvh

  Elias Seyoum

  Biblioteksansvarig

  telefon: +46 (0)8-723 87 61

  mobil: + 46 (0)768- 69 0761

  Forum för levande historia

  Stora Nygatan 10-12, Stockholm

  levandehistoria.se

Reglerna i utlänningslagen ändras (SfU28)

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

 • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade
 • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda
 • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige
 • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna börjar gälla den 20 juli 2021.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag om

 • kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd
 • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder
 • ett mer effektivt och sammanhållet återvändande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2-8 (förslagspunkt 9). Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i utlänningslagen och delvis bifall till propositionen punkt 1 (förslagspunkt 2-5, 7 och 8). Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i utlänningslagen (förslagspunkt 7). Bifall till och delvis bifall till motioner med tillkännagivanden (förslagspunkterna 14, 18, 19, 20, 25, 27, 29 och 30). Avslag på övriga motioner (förslagspunkterna 10-13, 15-17, 19, 21-24, 26-28, 31-35).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, reservation 3 under punkt 3, reservation 4 under punkt 4, reservation 5 under punkt 5, reservation 6 under punkt 7, reservation 7 under punkt 8, reservation 26 under punkt 18, reservation 29 under punkt 20, reservation 34 under punkt 25, reservation 42 under punkt 29 samt reservation 43 under punkt 30, dels i övrigt utskottets förslag.

PICUM public events June

11 June 2021, 10:00 – 12:00 CET: PICUM and Save the Children Spain joint webinar “Growing up undocumented in Europe”

 • Please register at this link by Tuesday 8 June 2021 EOD.
 • The language of the meeting is English and we will offer interpretation in French and Spanish.
 • Concept note with provisional programme attached.

22 June 2021, 12:00-13:30 CET: PICUM and JRS Europe joint webinar “Lockdowns and lockups: lessons (not) learnt on immigration detention in Europe”

 • Please register at this link by Friday 18 June 2021 EOD.
 • The language of the meeting is English and we will offer interpretation in French and Spanish. 
 • Concept note with programme attached.

28-29 June 2021: ILO C189 Domestic Workers’ Convention anniversary event

 • Please register at this link.
 • Live interpretation will be available in English, French, Italian, German, Polish, Romanian and Spanish.
 • Further information and program here.

Översättarstöd 2021

VGR:s översättarstöd och provöversättningsstöd 2021
För sjätte året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd, som ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.
Översättarstöd: Stödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans och ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund samt öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.

Provöversättningsstöd: Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sina verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren, som ska vara skriven i Västra Götaland.

Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.Ansökningsperiod för båda stödformerna:
1 augusti – 20 oktober 2021Läs mer på:
www.oversattarstod.se
Kontaktperson:
Hedvig van Berlekom
oversattarstod@forfattarcentrum.se