Category Archives: Uncategorized

18/1 Samtalskväll: När kriget Israel-Hamas når hemmaplan

DN logo
Samtalskväll: När kriget Israel-Hamas når hemmaplan
Sedan Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels efterföljande invasion av Gaza har hatbrotten mot judar ökat lavinartat världen över. Islamofobiska hatbrott ökar också på flera håll. Varför blossar antisemitism och islamofobi upp när konflikten i Mellanöstern intensifieras?

Konflikten Israel-Hamas sätter också sin starka prägel på svensk inrikespolitik. Få utrikesfrågor polariserar partierna på samma sätt. Varför har situationen i Mellanöstern en så stark inverkan på realpolitiken, och hur används antisemitism och islamofobi som ett slagträ i debatten i Sverige?

Med utgångspunkt i dessa frågor bjuder Kulturhuset Stadsteatern och Dagens Nyheter in till en fördjupande samtalskväll i tre delar med olika perspektiv från politiker, debattörer och forskare.

Medverkande: Niklas Orrenius, journalist DN, Henrik Bachner, idéhistoriker, Nalin Baksi, sjuksköterska och före detta S-politiker, Inas Hamdan, journalist Sydsvenskan, Hynek Pallas, journalist och författare, Bassem Nasr, aktivist och tidigare riksdagsledamot för MP, Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman, Somar Al Naher, kultur- och ledarskribent på ETC och Aftonbladet, Björn Wiman, kulturchef DN.
Moderatorer: Ulrika Knutson, ordförande SKMA, och Evelyn Jones, politikreporter DN. Fler medverkande tillkommer.

Datum och tid: 18 januari kl 18.30 (insläpp och bar från 18.00)
Pris: 150 kr
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Hörsalen, plan 3

Frågor till de politiska partierna inför valrörelsen 2022

Avdelning A                      Språklagens ställning och användbarhet

1. En enhällig riksdag antog 2009 en språklag (SFS 2009:600), som reglerar svenska språkets ställning. Hur ser ert parti på språklagen? Har språklagen motsvarat förväntningarna? Eller bör språklagen skärpas?

B                                     Svenskans ställning i skolan

2. Hur stor plats anser ert parti att svenskundervisningen bör få i grundskolan och gymnasieskolan, exempelvis procentuellt eller i antal timmar, så att det stämmer överens med Sveriges språklag?

3. Hur ser ert parti på att skattefinansierade skolor undervisar på ett främmande språk (läs: engelska) i upp till 50 procent av tiden i grundskolan och i samtliga ämnen utom svenskämnet i gymnasiet?

4. Hur bör undervisningen i svenska för invandrare enligt ert parti organiseras på effektivast möjliga sätt?

5. Vad anser ert parti om kravet på grundläggande kunskaper i svenska för att kunna få svenskt medborgarskap?

C                                     Svenskan som komplett, samhällsbärande språk

6. Anser ert parti att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Anser ert parti att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte vad bör göras åt saken?

7. Anser ert parti att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster till engelskan, särskilt inom högskolan och affärsvärlden?

D                                     Svenskans ställning i EU

8. Anser ert parti att svenskans ställning i EU är tillfredsställande? Om inte, hur bör läget förbättras? Anser ert parti att svenska regeringsföreträdare och EU-parlamentariker i tillräcklig utsträckning använder svenska i alla EU-sammanhang där det är möjligt?

9. Allt färre svenska skolelever studerar idag stora EU-språk som tyska och franska. Påverkar detta Sveriges ställning i EU på sikt? Om ja, vilka motåtgärder krävs i så fall?

10. Vad är er inställning till att svenska inte längre alltid används vid kontakter med andra nordiska länder i offentliga sammanhang?

E                                     Svenskan i media

11. I dag domineras i synnerhet det kommersiella tv-utbudet i Sverige av engelskspråkiga filmer och serier. Anser ert parti att denna situation är tillfredsställande? Om inte, bör den åtgärdas på något sätt?

12. Hur ser ert parti på public service uppgift att ha ett särskilt ansvar för svenska språket? Behövs konkreta regler?

F                                      Svenskan i offentliga sammanhang

13. Vissa offentliga institutioner, kampanjer, projekt, byggnader som Stockholm Waterfront, Mall of Scandinavia, efterleden Airport i stället för flygplats, och många fler har idag enbart engelska namn. Anser ert parti att det har betydelse om dessa namnges på svenska eller engelska? Vilken princip för namngivningsprincip bör tillämpas?

14. Språklagen omfattar endast det allmännas, det vill säga myndigheternas, kärnverksamhet. Hur ser ert parti på att företag publicerar reklam eller varumärken enbart på engelska? Vilka effekter har detta på svenska språkets ställning? Är det önskvärt att beivra detta slags reklam?

G                                     Svenskans ställning i ert parti

15. Vad har ert parti för tanke om svenskans ställning på lång sikt i Sverige?

16. Varför har Ert parti ingen utpekad språkpolitisk talesperson? Inte heller någon uttryckt språkpolicy, som är kopplad till svenska språkets ställning och tillämpningen av språklagen? Är språkfrågan för oviktig för partiet?

***

Svar önskas helst före den 30/5, varvid svaren publiceras i den ordning de inkommer. Svaren kan skickas till sprakforsvaret@yahoo.se eller via post till Språkförsvaret, Spånga kyrkväg 616, 16362 Spånga

Introduktion

Det finns olika sorters nyheter inom migration. Här ska alla få plats, stora som små. En del av dem kan vara presentation av något kulturprogram, nya initiativ inom regering och riksdag, eller artiklar som tar ställning för eller emot migration.

Invandrarnas egna aktiviteter kommer att prioriteras, förutsatt att man får kännedom om dem.