Category Archives: samhälle

24/9 “Strengthening & Advancing anti-racist practices”  

Kultur för alla och Globe Art Point arrangerar i höst mångfaldsagentkursen “Strengthening & Advancing anti-racist practices”  

Kursen startar 24.9. och deadline för ansökningar är 12.9.2021. 

Mångfaldsagenter tar upp en rad utmanande och avgörande frågor som strukturell rasism, brist på jämlikhet och tillgänglighet. Som förändringsskapare och organisatörer erbjuder mångfaldsagenter tankemodeller och verktyg genom vilka aktörer kan arbeta mot ett mer rättvist samhälle. I denna andra version av mångfaldsagentkursen (Diversity Agent 2.0) ägnas särskild uppmärksamhet åt att identifiera strukturell rasism och införa antirasistiska metoder. Kursen som sker online omfattar föreläsningar, träffar och workshops samt av en mångfaldsövningsklinik i samarbete med en lokal konst- och kulturorganisation. 

Genom samarbetet med Globe Art Point vill Kultur för alla föra ut kursen till en bredare publik i hela Finland. Kursen koordineras av Kultur för alla – en organisation som stöder det finska konst- och kulturfältet i frågor gällande jämlikhet, inkludering, tillgänglighet och mångfald.  

Mångfaldskursen är öppen för yrkesverksamma inom alla konst- och kulturområden, både de som frilansar och de som är anställda inom konst- och kulturinstitutioner. Vi söker personer med en professionell bakgrund inom konst och kultur och ett stort intresse för antirasistiska metoder och mångfald. Kursspråket är engelska – kunskaper i det finska språket kan vara användbara, men är inte ett krav. 

För denna kurs uppmuntrar vi sökande speciellt med migrantbakgrund eller personer som tillhör språkliga och kulturella minoriteter. 

Kurskoordinator: Mångfaldsutbildare Arlene Tucker, Kultur för alla, arlene.tucker@cultureforall.fi, +358 40 634 1938 

DL för ansökningar är 12.9.2021. Ansökningsformuläret på engelska hittar du här.

Mer information om kursen, tidtabellen och ansökningsförfarande hittar du här på engelska.

Diversity Educator

Kulttuuria kaikille -palvelu / Kultur för alla / Culture for All Service
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 / 48 (D-rappu, 5. krs / D, 5. floor),
00180 Helsinki

arlene.tucker@cultureforall.fi

www.kulttuuriakaikille.fi / www.kulturforalla.fi / www.cultureforall.fi

www.kaikukortti.fi

27/8 Årets Raoul Wallenbergspris

  Årets Raoul Wallenbergpris tilldelas Tobias Rawet från Förintelsens Överlevande för sitt outtröttliga arbete med att dela sitt vittnesmål. I nära 25 år har Tobias rest landet runt och berättat om vad som kan hända när anti-demokratiska krafter får styra samhället.

  Raoul Wallenberg Academy fyller 20 år och delar därför ut ett hederspris till minne av organisationens grundare Nina Lagergren. Ahmed Abdirahman tilldelas 2021 års Hederspristagare för sitt arbete med att rusta demokratin inför framtiden.

LÄS MER OM ÅRETS PRISTAGARE

Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

Misstänkta för brott bland personer
med inrikes respektive utrikes bakgrund

I den här rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund . Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning.

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan andelen personer misstänkta för brott i de olika grupperna, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Du kan ladda ner rapporten här