Category Archives: politik

9/2 Integration 2024

Integration 2024 tutuksi -tietoiskuissa kerrotaan Integration 2024 -tapahtumasta ja sen järjestelyistä ja toimijoista. Tilaisuudet järjestetään osana kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminta tutuksi -tietoiskuja, jotka järjestetään perjantaisin klo 9-10.

Aika: 9.2.2024 klo 9-10

Paikka: verkossa (Teams)

Integration 2024 -tapahtuma järjestetään Turussa 14.-15.11.2024. Mikä tapahtuma on, missä ja milloin se järjestetään? Ketkä järjestävät tapahtuman tänä vuonna? Mitkä ovat tapahtuman aiheet ja kenelle tapahtuma on suunnattu? 

Näihin ja muihin kysymyksiin kuulet vastauksia kevään mittaan Integration 2024 -tutuksi tilaisuuksissa. Ensimmäinen Integration 2024 -tapahtumaa esittelevä tilaisuus on 9.2.2024. Silloin kuulet lisää tulevasta tapahtumasta sekä tapahtumaa järjestävistä Bildningsallianssen rf -yhdistyksestä ja Turun kaupungin International House Turku -palveluista. 

Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -sarjan tarkoituksena esitellä eri toimijoiden työtä kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa. Lyhyissä tietoiskuissa toimijat kertovat esimerkiksi, millaista toimintaa tai palveluja niillä on erityisesti kotoutumistoimijoille, maahanmuuttaneille tai vieraskielisille, miten niiden prosessit toimivat ja miten toiminnassa voi olla mukana. Tilaisuuksissa on 30–40 minuutin esittely ja aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Tietoiskuja järjestetään etänä Teams-yhteydellä perjantaisin klo 9-10 alkuvuoden 2024 ajan 19.1.2024 alkaen. Kaikki tapahtumakerrat lisätään kotoutuminen.fi:n tapahtumakalenteriin. Osallistumislinkki on sama jokaisella alkuvuoden tapahtumakerralla. 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen tapahtumaa. Tietoiskuihin voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tapahtumaa tässä tapahtumakuvauksessa.

Integration 2024 -tapahtuman järjestää Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tapahtumaa rahoittavat myös Turun kaupunki, Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Bildningsallianssen rf. Tapahtuma on osa kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.

Kotoutuminen.fi

Integration.fi

Kotoutumisen osaamiskeskus
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti
kotoutumisenosaamiskeskus@gov.fi

10/12 Mänskliga rättigheters dag

I år är det 75 år sedan förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i mänsklighetens historia. Den utformades av representanter med olika religiös, kulturell och rättslig bakgrund från alla regioner i världen och proklamerades av de Förenta Nationernas generalförsamling i Paris den 10 december 1948 (resolution 217 A). Den blev därmed det första lagliga dokumentet för att skydda universella, mänskliga rättigheter.

Deklarationen förser alla människor med grundläggande rättigheter som t.ex. rätten till liv, frihet och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och jämlikhet inför lagen.

Du kan läsa deklarationen på svenska här.

27/10 Utskott säger ja till ändringar i utlänningslagen

Publicerad: Fredag 27 oktober 2023 klockan 10.46

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget i reservationer.

Regeringens förslag innebär bland annat att åldersgränsen för att neka uppehållstillstånd på grund av anknytning höjs och att möjligheterna till undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande begränsas.

Möjligheterna för barn och vissa vuxna att beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter tas bort. Barn ska i stället få beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter trots att omständigheterna inte har samma allvar och tyngd som för vuxna.

Ett led i en mer restriktiv migrationspolitik

Socialförsäkringsutskottet har tidigare framhållit att en förutsättning för att den utveckling som följt i spåren av den bristande integrationen ska kunna vändas är att Sverige förmår införa och under överskådlig tid upprätthålla en restriktiv migrationspolitik.

Utskottet menar att det svenska regelverket inte ska vara mer generöst än vad som krävs enligt EU-rätten och internationella konventioner. Förslagen som lämnas i propositionen är enligt utskottets mening ett viktigt led i detta arbete.

Reservationer mot utskottets förslag

  • Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder i en gemensam reservation mot samtliga lagändringar som föreslås och menar bland annat att utskottets förslag kommer att leda till försämring av barns rättigheter samt försvåra familjeåterförening.
  • I en annan gemensam reservation invänder tre partier – Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet – mot de delar av regeringens förslag som gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring och uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är den 8 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

25/10 Fin dag, Östergötlands största jobbmässa


Östergötlands största jobbmässa – med fokus på inkludering & mångfald
Välkommen att besöka jobb- och utbildningsmässa med fokus på inkludering.
Onsdag 25/10 diskuterar vi demokrati och mångfald samt skapar gränslösa möten.
Plats: Renströmmen Norrköping Drottningg. 1 (två min från stationen)
Jobbmässa kl. 10-15, ett 30-tal företag och organisationer på plats i stora salen
En möjlighet att ta del av föredrag, föreläsningar, seminarium inom inkludering och mångfald med mycket fokus på jobb, utbildning och företagande. Det är en öppen arena för alla medborgare att under en och samma dag, under samma tak diskutera demokrati och föra fria samtal över gränserna. Vi behöver din hjälp att bjuda in personer som du tror har nytta och glädje av denna mötesplats. Sprid gärna i ert nätverk att detta kommer att bli en riktigt fin dag.
Fritt inträde, ingen anmälan behövs. Cafe´ och lunch finnsEva-Britt Sjöberg Invigning av Ordförande Kompetensförsörjningsnämnden Norrköpings kommunCharbel Gabro
Invigningstalare och en person som gör det med hjärtat på riktigt Anna Lövheim Dagens moderator, en expert på hållbarhetsfrågor Haris Agic
Föreläsning kl. 13.00 “Handlingsutrymme och handlingskraft – inkludering på riktigt”Nihal Mohamed
Föreläsning kl. 11.00 “Hur du når framgång”Mässmingel och gränslösa möten kl. 10-15 FIN DAG 25 oktober, Norrköping  
Program från scen i stora salen
10.00
– Invigning Eva-Britt Sjöberg och invigningstal Charbel Gabro10.30 – Arbetsförmedlingen ”Nå ditt mål på arbetsmarknaden, satsa på dig själv!”
11.00 – Nihal Mohamed Föreläsning “Hur du når framgång”
11.30 – Paneldiskussion och goda exempel på inkludering. Sebastian Sjöström, Meriana Kostantine, Fia Blixt
13.00 – Haris Agic – Föreläsning “Handlingsutrymme och handlingskraft – inkludering på riktigt”
14.00 – Östergötlands Stadsmission Trygga orten – hur du kan bidra och jobba för mer mångfald i samhället”
14.30 – Paneldiskussion, “Samverkan inom samhället och summering av dagen” Martin Callmeryd,  Heidi Wettel, Anna Arkler
Förmiddag, scenen: kl. 10-12
Målgrupp: Arbetssökande etc. Syfte: Inspiration till personer som står utanför arbetsmarknaden.Eftermiddag, scenen: kl. 13- 15
Målgrupp: Arbetsgivare, tjänstemän. Syfte: Inspiration – hur ex. arbetsgivare kan bidra och jobba för mer mångfald & inkludering. Delta på jobbcafe Klicka här

19/10 RIKSDAGSSEMINARIUM OM RÄTTEN TILL VÅRD PÅ LIKA VILLKOR

DATUM: TORSDAG 19/10
TID: 8:00 – 9:30
PLATS: Riksdagen, sal Mittpoolen
Riksgatan 1, 100 12 Stockholm
Föranmälan krävs.
Kaffe och fralla serveras.
Välkommen!

Rätten till vård-initiativet består av ett 70-tal organisationer där stora delar av vårdprofessionen och civilsamhället är representerade. I mars i år antog initiativet ett uttalande med kritik mot de delar av Tidöavtalet som begränsar rätten till vård
på lika villkor. Det följs nu upp med ett seminarium i riksdagen med fokus på förslagen om
anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk.
Seminariet leds av Rätt till vård-initiativet och medverkar gör representanter från bl.a. Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Syftet med seminariet är att belysa konsekvenserna som förslagen kommer få för personer i behov av vård samt för vårdpersonal.
Samtalet med nätverket följs av en panel med representanter från riksdagspartierna.
Värdar för seminariet är:
Malin Danielsson (L)
Anders W Jonsson (C)
Karin Rågsjö (V)
Ulrika Westerlund (Mp)
Anmäl dig via hemsidan
eller QR-koden:
vardforpapperslosa.org
Rätt till vård-initiativet25/8 Public Forum: Migrant Rights X Finnish Immigration Policies

Friday, 25th August 2023 17:30 – 20:00
Maijansali Hall, Oodi Library, Helsinki

A public forum to discuss the effects of the proposed immigration laws in the government programme on the rights of diverse migrant groups in Finland.

The event brings together the public and experts, to help understand the implications of the programme, raise awareness of concerns, offer an opportunity for public dialogue, hear the opinions of experts and civil society, and develop a collective action plan on how to address the concerns. It will consist of informative talks and a panel discussion among experts, and an open mic and Q&A session, through which the public can ask questions and share their experiences, concerns, and ideas.

Speakers:
Teemu Haapalehto, City of Espoo
Erna Bodström, University of Helsinki
Nick Walters, Helsinki LEFT ry

The event is organised by Prof. Nitin Sawhney (Trust-M), Dr. Johanna Leinonen (Mobile Futures), and Dr. Nick Walters & Ditmar Hasanaj (Helsinki LEFT ry).

Event on Facebook

Storbråk väntas kring avhandling om Muslimska brödraskapet i Sverige

Har islamister från Muslimska brödraskapet infiltrerat det svenska samhället?

På fredag 10/2 försvarar Sameh Egyptson sin doktorsavhandling vid Lunds universitet. En 740-sidig anklagelseakt mot namngivna muslimska ledare – och mot Sverige.

Men de utpekade har hittat sakfel. Handledaren spår ”en skitstorm” och är beredd att hamna i domstol.

https://www.dn.se/sverige/storbrak-vantas-kring-avhandling-om-muslimska-brodraskapet-i-sverige/

27-28/10 “Communication and media training for mayors: promoting intercultural narratives in difficult times” 

Mayors, deputy mayors, councillors, and policy officers from members of the Intercultural Cities network have been invited to apply for the training course on “Communication and media training for mayors: promoting intercultural narratives in difficult times” which will take place on 27-28 October 2022 in Strasbourg, France.

Migration and diversity are key parts of the public debate in Europe on culture, social cohesion, and identity. These topics stir emotions and attract political controversy with equal measure, presenting those who see strength in the inclusive and intercultural future of cities with unique challenges.

Communicating the positive vision of intercultural cities, while strengthening community trust and promoting solidarity, requires a media skill-set that combines engaging, optimistic, and timely messaging.

This two-day course aims to provide the participants with the tools, techniques, and confidence to carry out effective media interviews (TV, radio or print) regardless of the media scenario or the circumstances. Participants will also learn how to promote effective messages, narratives, and stories about intercultural integration, thereby helping to create and promote the very best of intercultural cities around the world. The training will also cover good practices from other cities and techniques on how to deal with potential backlash and hate speech.

For more information: Council of Europe

Media training on promoting intercultural narratives in difficult times – Intercultural Cities Newsroom (coe.int)

Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Läs rapporten

Ladda ner rapporten (pdf, 727.8 kB)

ISBN

978-91-88943-61-3

Språk

Denna forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under perioden 2010–2021. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet.

Forskningsöversikten vänder sig till skolpersonal, lokala beslutsfattare, rektorer, lärare och annan skolpersonal samt till lokala beslutsfattare och andra som är intresserade av integration inom utbildningsområdet.

Frågeställningarna som översikten tar upp är:

  • Vilken typ av forskning finns om integration och utbildning?
  • Vilka är de huvudsakliga resultaten i de identifierade studierna?
  • Vilka är de huvudsakliga lärdomarna och konsekvenserna för den praktiska verksamheten i landets skolor?

Forskningsöversikten är framtagen inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. 

En oberoende kommission ska utreda påskupploppen (JuU51)

En oberoende granskningskommission bör få i uppdrag att utreda Polismyndighetens och regeringens agerande under de så kallade påskupploppen. Det menar riksdagen och riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Upploppen skedde i bland annat Linköping, Norrköping och Örebro i samband med att den danske politikern Rasmus Paludan ansökt om tillstånd för att bränna Koranen under ett antal manifestationer.

Riksdagen anser att den utredning som Polismyndigheten tillsatt inte är tillräcklig. Både regeringen och Polismyndigheten kommer att behöva granskas och där har en oberoende granskningskommission helt andra möjligheter till självständig granskning. Därför menar riksdagen att en sådan oberoende kommission ska granska agerandet på ett antal punkter.

Tillkännagivandet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion som annars är det vanliga.

Mer information här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-oberoende-utredning-av-de-sk-paskupploppen_H901JuU51