Information om ett forskningsprojekt för dem med sömnsvårigheter

Vi vill be om din hjälp att under de närmaste två veckorna sprida information om ett forskningsprojekt. Till detta forskningsprojekt söker vi innan den 8 april deltagare som vill få hjälp med sin sömn. Deltagare som istället för svenska hellre läser och pratar på enkel engelska. 

I forskningsprojektet kommer deltagarna att få hjälp med bättre sömn genom ett program på internet för sömnbesvär, med övningar och information på enkel engelska. När man deltar får man en inloggning och får prova sömnverktyget under fyra veckor. Det har testats tidigare och då varit hjälpsamt. Nu vill vi undersöka vad personer som bor i Sverige men inte har svenska som modersmål tycker om detta. 

Vi är väldigt tacksamma om du har möjlighet att sprida information och denna anmälningslänk: https://selfcare.webcbt.se/registration/106

Vi vore tacksamma  om du lägger ut informationen nedan i sociala medier, på en webbplats eller sprider den på andra sätt. Du kan även skriva ut och hänga upp informationen på en plats där många kan se den. Ju fler ställen, desto bättre. Förhoppningsvis kan då någon få hjälp att sova bättre. 

Vi som ber dig om hjälp studerar till psykoterapeuter och arbetar med detta forskningsprojekt som en del av vår utbildning. Karolinska institutet och Martin Kraepelien är huvudansvariga.

Är det något du undrar över för att kunna hjälpa oss får du kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Lovisa Gentz  och Gith Rygler


Do you suffer from sleep problems?

Do you want help to sleep better?
Do you prefer to receive help in English?
You can now participate in a research project where you for four weeks get to work on your own with a digital sleep tool.
The tool is in English and guides you to sleep better and increases the quality of your sleep. It is free to participate and you can live anywhere in Sweden. You must be at least 18 years old to participate.
Read more and register your interest here: https://selfcare.webcbt.se/registration/106/
Responsible researcher for the project is Martin Kraepelien, clinical psychologist and phd, martin.kraepelien@ki.se                                                                                                           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *