18/1 Rätt till vårdinitiativet – möte

Påminnelse om möte torsdag 18 januari kl 16.30-18.00. 

Anmäl er så kommer en Teams-länk alldeles innan mötet. 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2024! 

Det behöver vi sannerligen önska varandra detta år med krig och klimatkris!

På mötet på torsdag har vi förslag till punkter att ta upp:

1. Kort upprop/presentation av närvarande

2. 16 januari – på tisdag skall Acko Ankarberg Johansson träffa fackförbunden inom vården.

Vilka fackförbund är/var inbjudna? Är aktuella representanter insatta i Rätt till vård-frågorna, följderna av en ev. anmälningsplikt, brist på tolk etc?  https://www.regeringen.se/kalendarium/2024/01/mote-med-fackforbunden-inom-varden/?mtm_campaign=Kalenderh%c3%a4ndelse&mtm_source=Kalenderh%c3%a4ndelse&mtm_medium=email

3. Statlig utredning:
Carita Fallström från Vårdförbundet  har kontaktat Anita Linder, utredare av:

“PM om betänkandet: Ökat informations-flöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel” (SOU 2023:69)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/10/sou-202369/
Utredaren har svarat positivt på Caritas inbjudan – hur går det?

Det finns fler utredningar att bevaka, skriva remissvar på. Vårdförbundet har svarat på en annan utredning, remissvaret bifogas. 

4. FN-kontakt för att ta upp frågan om Tidöavtalets avsikter när det gäller främst anmälningsplikt för offentliganställda.

Hur långt har detta kommit?

Henry Ascher tog upp detta på förra mötet och har kontakt med Gunilla Backman som arbetat med dessa frågor förut och bl.a. finns på Göteborgs Universitet i nuläget. se bifogade minnesanteckningarna från vårt  förra möte för fler länkar till FNs granskningar mm

Det finns olika möjligheter att följa upp FNs medlemsländer angående efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna som man skrivit under… 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/internationell-granskning-av-manskliga-rattigheter-i-sverige/

5. Finns det något att säga om: 

1. Vår/Rätt till vård-initiativets hemsida inför detta år? https://vardforpapperslosa.org/

2. 2023 avslutades bl.a. med ett riksdagsseminarium i vår fråga med representanter från samtliga riksdagspartier:

Lau Dahlgren på Röda Korset filmade med sin mobil så det går att se i efterhand.

3. SMER hade ett seminarium med Läkare utan Gränser där andra halvan ca 1:49 in gällde läget i Sverige 

https://smer.se/2023/10/26/etikpristagarens-seminarium-2023-bortom-alla-granser-halsokonsekvenser-av-eus-migrationspolitik/

4. Hur kan vi fortsätta vårt nätverkande? Sammankallande Anne och Inger annonserar envist att vi behöver avlösning, helt eller delvis.

övrigt:

Institutet för Mänskliga rättigheter i Lund har funnits i två år nu.

Några rapporter har släppts och vi skickar alltid info om våra möten till dem.

om Kännedom och upplevelser av mänskliga rättigheter 2022-2023

https://mrinstitutet.se/wp-content/uploads/2022/01/rapport-kannedom-upplevelser-manskliga-rattigheter-Sverige-22-23.pdf¨

mer finns förstås att läsa på deras hemsida 

Transkulturellt Centrum i Stockholm program för våren https://www.transkulturelltcentrum.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *