Monthly Archives: January 2024

9/2 Integration 2024

Integration 2024 tutuksi -tietoiskuissa kerrotaan Integration 2024 -tapahtumasta ja sen järjestelyistä ja toimijoista. Tilaisuudet järjestetään osana kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminta tutuksi -tietoiskuja, jotka järjestetään perjantaisin klo 9-10.

Aika: 9.2.2024 klo 9-10

Paikka: verkossa (Teams)

Integration 2024 -tapahtuma järjestetään Turussa 14.-15.11.2024. Mikä tapahtuma on, missä ja milloin se järjestetään? Ketkä järjestävät tapahtuman tänä vuonna? Mitkä ovat tapahtuman aiheet ja kenelle tapahtuma on suunnattu? 

Näihin ja muihin kysymyksiin kuulet vastauksia kevään mittaan Integration 2024 -tutuksi tilaisuuksissa. Ensimmäinen Integration 2024 -tapahtumaa esittelevä tilaisuus on 9.2.2024. Silloin kuulet lisää tulevasta tapahtumasta sekä tapahtumaa järjestävistä Bildningsallianssen rf -yhdistyksestä ja Turun kaupungin International House Turku -palveluista. 

Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -sarjan tarkoituksena esitellä eri toimijoiden työtä kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa. Lyhyissä tietoiskuissa toimijat kertovat esimerkiksi, millaista toimintaa tai palveluja niillä on erityisesti kotoutumistoimijoille, maahanmuuttaneille tai vieraskielisille, miten niiden prosessit toimivat ja miten toiminnassa voi olla mukana. Tilaisuuksissa on 30–40 minuutin esittely ja aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 

Tietoiskuja järjestetään etänä Teams-yhteydellä perjantaisin klo 9-10 alkuvuoden 2024 ajan 19.1.2024 alkaen. Kaikki tapahtumakerrat lisätään kotoutuminen.fi:n tapahtumakalenteriin. Osallistumislinkki on sama jokaisella alkuvuoden tapahtumakerralla. 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen tapahtumaa. Tietoiskuihin voi osallistua myös ilman ennakkoilmoittautumista. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tapahtumaa tässä tapahtumakuvauksessa.

Integration 2024 -tapahtuman järjestää Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tapahtumaa rahoittavat myös Turun kaupunki, Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Bildningsallianssen rf. Tapahtuma on osa kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. Tapahtuma on Euroopan unionin osarahoittama.

Kotoutuminen.fi

Integration.fi

Kotoutumisen osaamiskeskus
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Sähköposti
kotoutumisenosaamiskeskus@gov.fi

18/1 Rätt till vårdinitiativet – möte

Påminnelse om möte torsdag 18 januari kl 16.30-18.00. 

Anmäl er så kommer en Teams-länk alldeles innan mötet. 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2024! 

Det behöver vi sannerligen önska varandra detta år med krig och klimatkris!

På mötet på torsdag har vi förslag till punkter att ta upp:

1. Kort upprop/presentation av närvarande

2. 16 januari – på tisdag skall Acko Ankarberg Johansson träffa fackförbunden inom vården.

Vilka fackförbund är/var inbjudna? Är aktuella representanter insatta i Rätt till vård-frågorna, följderna av en ev. anmälningsplikt, brist på tolk etc?  https://www.regeringen.se/kalendarium/2024/01/mote-med-fackforbunden-inom-varden/?mtm_campaign=Kalenderh%c3%a4ndelse&mtm_source=Kalenderh%c3%a4ndelse&mtm_medium=email

3. Statlig utredning:
Carita Fallström från Vårdförbundet  har kontaktat Anita Linder, utredare av:

“PM om betänkandet: Ökat informations-flöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel” (SOU 2023:69)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/10/sou-202369/
Utredaren har svarat positivt på Caritas inbjudan – hur går det?

Det finns fler utredningar att bevaka, skriva remissvar på. Vårdförbundet har svarat på en annan utredning, remissvaret bifogas. 

4. FN-kontakt för att ta upp frågan om Tidöavtalets avsikter när det gäller främst anmälningsplikt för offentliganställda.

Hur långt har detta kommit?

Henry Ascher tog upp detta på förra mötet och har kontakt med Gunilla Backman som arbetat med dessa frågor förut och bl.a. finns på Göteborgs Universitet i nuläget. se bifogade minnesanteckningarna från vårt  förra möte för fler länkar till FNs granskningar mm

Det finns olika möjligheter att följa upp FNs medlemsländer angående efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna som man skrivit under… 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/internationell-granskning-av-manskliga-rattigheter-i-sverige/

5. Finns det något att säga om: 

1. Vår/Rätt till vård-initiativets hemsida inför detta år? https://vardforpapperslosa.org/

2. 2023 avslutades bl.a. med ett riksdagsseminarium i vår fråga med representanter från samtliga riksdagspartier:

Lau Dahlgren på Röda Korset filmade med sin mobil så det går att se i efterhand.

3. SMER hade ett seminarium med Läkare utan Gränser där andra halvan ca 1:49 in gällde läget i Sverige 

https://smer.se/2023/10/26/etikpristagarens-seminarium-2023-bortom-alla-granser-halsokonsekvenser-av-eus-migrationspolitik/

4. Hur kan vi fortsätta vårt nätverkande? Sammankallande Anne och Inger annonserar envist att vi behöver avlösning, helt eller delvis.

övrigt:

Institutet för Mänskliga rättigheter i Lund har funnits i två år nu.

Några rapporter har släppts och vi skickar alltid info om våra möten till dem.

om Kännedom och upplevelser av mänskliga rättigheter 2022-2023

https://mrinstitutet.se/wp-content/uploads/2022/01/rapport-kannedom-upplevelser-manskliga-rattigheter-Sverige-22-23.pdf¨

mer finns förstås att läsa på deras hemsida 

Transkulturellt Centrum i Stockholm program för våren https://www.transkulturelltcentrum.se/