Invandringspolitik på undantag

Det kan vara värt att då och då blicka tillbaka för att förstå dagen. Samma dag, den 2 november 1989, publicerade tidningen Aftenposten två artiklar, den ena om att Sverige sökte arbetare i Norge genom en jobbmässa i Oslo, “Tusener tilbys jobb i Sverige”. Den andra artikeln, “Svensketelt för flyktninger”, handlade om att man i Eslöv lyfte upp tält för att härbärgera flyktingar.

Svårigheten att integrera flyktingar i arbetsmarknaden är alltjämt densamma. På samma gång välkomnar man andra arbetare som kommer från näraliggande områden, även om de inte alltid är kvalificerade för jobben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *