Monthly Archives: September 2023

19/10 RIKSDAGSSEMINARIUM OM RÄTTEN TILL VÅRD PÅ LIKA VILLKOR

DATUM: TORSDAG 19/10
TID: 8:00 – 9:30
PLATS: Riksdagen, sal Mittpoolen
Riksgatan 1, 100 12 Stockholm
Föranmälan krävs.
Kaffe och fralla serveras.
Välkommen!

Rätten till vård-initiativet består av ett 70-tal organisationer där stora delar av vårdprofessionen och civilsamhället är representerade. I mars i år antog initiativet ett uttalande med kritik mot de delar av Tidöavtalet som begränsar rätten till vård
på lika villkor. Det följs nu upp med ett seminarium i riksdagen med fokus på förslagen om
anmälningsplikt och begränsningar i möjligheten till tolk.
Seminariet leds av Rätt till vård-initiativet och medverkar gör representanter från bl.a. Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.
Syftet med seminariet är att belysa konsekvenserna som förslagen kommer få för personer i behov av vård samt för vårdpersonal.
Samtalet med nätverket följs av en panel med representanter från riksdagspartierna.
Värdar för seminariet är:
Malin Danielsson (L)
Anders W Jonsson (C)
Karin Rågsjö (V)
Ulrika Westerlund (Mp)
Anmäl dig via hemsidan
eller QR-koden:
vardforpapperslosa.org
Rätt till vård-initiativet