Monthly Archives: February 2023

Storbråk väntas kring avhandling om Muslimska brödraskapet i Sverige

Har islamister från Muslimska brödraskapet infiltrerat det svenska samhället?

På fredag 10/2 försvarar Sameh Egyptson sin doktorsavhandling vid Lunds universitet. En 740-sidig anklagelseakt mot namngivna muslimska ledare – och mot Sverige.

Men de utpekade har hittat sakfel. Handledaren spår ”en skitstorm” och är beredd att hamna i domstol.

https://www.dn.se/sverige/storbrak-vantas-kring-avhandling-om-muslimska-brodraskapet-i-sverige/