Monthly Archives: July 2022

Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Integration och utbildning – en forskningsöversikt

Läs rapporten

Ladda ner rapporten (pdf, 727.8 kB)

ISBN

978-91-88943-61-3

Språk

Denna forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige under perioden 2010–2021. Den bygger på ett omfattande material bestående av publicerad forskning inom utbildningsområdet.

Forskningsöversikten vänder sig till skolpersonal, lokala beslutsfattare, rektorer, lärare och annan skolpersonal samt till lokala beslutsfattare och andra som är intresserade av integration inom utbildningsområdet.

Frågeställningarna som översikten tar upp är:

  • Vilken typ av forskning finns om integration och utbildning?
  • Vilka är de huvudsakliga resultaten i de identifierade studierna?
  • Vilka är de huvudsakliga lärdomarna och konsekvenserna för den praktiska verksamheten i landets skolor?

Forskningsöversikten är framtagen inom det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration.