Regeringen vill skicka fler dömda till sina hemländer

Regeringen vill ändra två lagar för att göra det lättare att skicka medborgare inom EU som dömts till fängelse i Sverige tillbaka till sina hemländer.

”I svenska anstalter och häkten finns stora grupper av utländska medborgare som saknar anknytning till Sverige. Med de nya reglerna på plats kommer fler domar kunna skickas över till andra medlemsstater, vilket kan antas leda till fler överföranden av dömda personer”, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), i ett pressmeddelande 9 juni 2022.

Lagändringarna har skickats till lagrådet och föreslås träda i kraft 1 december i år.

Kommentar från Miguel Benito: I gengäld kommer en del svenskar som idag sitter i utländska anstalter till Sverige och fyller de tomma platserna.

2 thoughts on “Regeringen vill skicka fler dömda till sina hemländer

 1. jeff

  Do you want to become a Canadian citizen and have a business?

  Canadian business immigration programs offer opportunities for entrepreneurs and investors to establish and expand their businesses in Canada. These programs typically include options like the Start-Up Visa Program, Provincial Nominee Programs, and the Work Permit Programs. They provide a pathway for eligible individuals to obtain permanent residency in Canada by making significant investments or starting and managing businesses, contributing to the country’s economic growth and development.

  “Unlock the secrets to business success! Read our article now and take your business to new heights. Click here to get started.”

  https://arnikavisa.com/canada-investor-visa-learn-about-investment-immigration

  Reply
 2. jeff

  Hi, unfortunately, I faced challenges with the slow loading speed of your website, leading to frustration. I recommend a service, linked below, that I’ve used personally to significantly improve my website speed. I really love your website…Optimize now

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *