Ang. flyktingar från Ukraina

 • Ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, enligt EU:s massflyktsdirektiv.
 • Den som får ett sådant uppehållstillstånd blir inte folkbokförd i Sverige och har därför inte rätt till samma ekonomiska stöd.
 • Däremot kan personen ansöka om den dagersättning från Migrationsverket som även asylsökande har rätt till.

På boenden där mat ingår är dager­sätt­ningen:

 • 24 kr för vuxna ensamstående
 • 19 kr per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr för barn till och med 17 år.

På boenden där mat inte ingår är dager­sätt­ningen:

 • 71 kr för vuxna ensamstående
 • 61 kr och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr för barn 0–3 år
 • 43 kr för barn 4–10 år
 • 50 kr för barn 11–17 år.

Källor: Migrationsverket och Försäkringskassan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *