Monthly Archives: March 2022

2/4–29/5 Longing & Belonging – Vems dotter är du? 

Vernissage: Saba Bereket Persson – Longing & Belonging – Vems dotter är du?
I utställningen Longing & Belonging – Vems dotter är du? undersöker Saba Bereket Persson arv och historieberättande. Är din historia viktig om du inte är etnisk svensk? Hur påverkas andra generationens afrosvenskar, när den afrikanska kontinentens historia ofta beskrivs i negativa skildringar eller inte alls?– Jag vill dela med mig av min historia för att ge hopp och stärka den unga generationen afrosvenskar att våga berätta sin egen historia. Utställningen speglar historien genom konsthantverk och med utgångspunkt från det arv som lämnats till mig i Sverige, säger Saba Bereket Persson.Ett arv som består av 100 klänningar, sydda av hennes mamma under 30 år i Sverige. Det blev starten på ett utforskande av den egna berättelsen och släkthistorien. Klänningar som sakta omvandlats, från den etiopiska nationaldräktens vita bomullsväv med broderi till den svenska lingonmönstrade klänningen. Hur bär du med dig dessa berättelser in i dig själv och i din samtid?I utställningen bjuder konstnären in till möten, samtal och att som afrosvensk dela sin historia. Både det som känns utmanande och svårt och det som är berikande och värdefullt.
Om Saba Bereket Persson Designer och konstnär, uppvuxen i Etiopien. Hon flyttade till Sverige när hon var 12 år. Uppväxten har haft en djup inverkan på hennes konst med nyckelteman som identitet, rasism, främlingskap och hem förmedlade genom textilbaserade verk.
Tillsammans med Rädda Barnen driver hon konst och kulturprojektet Balozi för afrosvenska barn och projektet MINO för afrosvenska kvinnor. Hon har haft ett flertal utställningar både i Sverige och internationellt och även drivit ett eget textilföretag. Några tidigare verk: Den Inre Människan/The Inner Human, baserat på hennes erfarenheter som sjuksköterska. Klimakteriet/Menopause, om kvinnlighet och förändring. Det Outtalade/The unspoken, om rasism i Sverige och den tysta och omedvetna diskrimineringen som finns i vardagen _________________________________ För mer info om utställningen kontakta:
Saba Bereket Persson
Konstnär
Telefon: +46 708 66 42 02
Epost: sababereket@icloud.com

Emma Corkhill

Programproducent Konsthallen Blå Stället och Hammarkullen Konsthall
Telefon: 031-368 78 43
Mobil: +46 739 76 26 93
E-post: emma.corkhill@kultur.goteborg.se
_________________________________ Vernissage: lördag 2/4 kl. 12-16
Vernissageprogram:
Kl. 12: Konsthallen öppnar
Kl. 12.30: Konstnärssamtal mellan Saba Bereket Persson och Nana Sacko.
Nano är textil- och modedesigner med inriktning på växtfärg.
Kl. 15: Uppträdande med hiphopartister från Fryshuset Göteborg.
Utställningen pågår: 2/4–29/5.
Plats:
Konsthallen Blå Stället.
Kulturhuset Blå Stället, Angereds Torg 13.

Utlänningar ska lämna fingeravtryck och fotograferas vid in- och utresa till Sverige

Utlänningar ska lämna fingeravtryck och fotograferas vid in- och utresa till Sverige (SfU14) Riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s nya in- och utresesystem. EU:s in- och utrikessystem innebär att en utlänning från tredje land som vill resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att en kontroll mot in- och utresesystemet ska kunna göras. Besluten fattas därför med anledning av de två EU-förordningar som antogs 2017. Lagändringarna föreslås börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Ukrainska medbor­gare kan vistas i Sverige utan till­stånd i 90 dagar

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar.

Läs mer om att vara i Sverige viseringsfritt

Ukrainska medborgare som saknar biometriskt pass har rätt att resa in och vistas i Sverige i 90 dagar med ett Schengenvisum.

Ansök om uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direkt vid ansökan kan du få hjälp med mat och någonstans att bo, om du har ett akut behov av det.

När du har fått ditt tillstånd har du förutom mat och boende rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller

  • dig som är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • dig som har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

Personer som har begått vissa brottsliga handlingar (exempelvis krigsbrott eller annat grovt brott) eller utgör ett hot mot Sveriges säkerhet kan inte få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Så ansöker du

För att ansöka kommer du att behöva registrera dig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar hos Migrationsverket. Du kommer även att få lämna fingeravtryck och fotograferas som en del av registreringsprocessen.

Om du beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller ditt tillstånd till den 4 mars 2023. Du får ett uppehållstillståndskort som visar vilken typ av uppehållstillstånd du har. När du har fått ditt uppehållstillstånd har du bland annat rätt att arbeta i Sverige.

Källa: Migrationsverket.

31/3 Fin dag 31 mars i Linköping

Välkommen till en en heldag att prata demokrati och inkludering samt besöka arbetsmarknadsmässanVi inleder med Gränslöst frukostmingel kl 09.00 och laddar upp för första föreläsningen kl 09.30
Kl. 09-15 Mötesplats FIN DAG Ryds herrgård
Kl. 10-14Arbetsmarknadsmässan 30-tal medverkande företag, organisationer i Ryds herrgård.I föreläsningssalen mellan kl 9.30-15 kommer det vara inspirerande föreläsningar och seminarium inom inkludering och mångfaldDet är en öppen arena för medborgare att under en och samma dag, i ett av våra utsatta områden, under samma tak i Ryds herrgård diskutera demokrati och föra fria samtal över gränserna
Sprid gärna anmälningslänk till personer i ert nätverk, t ex deltagare i arbetsmarknadsprogram etc.
ANMÄLAN TILL FIN DAG 31 MARS
Charbel Gabro

Föreläsning kl. 13.30 Charbels hjärta och engagemang i integrationsfrågor har många gånger lyfts fram i riksmedia och uppmärksammats av bland annat Sveriges Television.Dessutom är Charbel
vinnare av Årets talare – Genombrott 2018, Narrenpriset 2018 och Årets Unga Let’s Create Norrköping 2018.Daniel Collin Holgersson
Föreläsning kl. 12.15Daniel gör en inspirationsföreläsning som heter “Svartskalle i Lyxförpackning”
den handlar om attityder och fördomar som ger nya perspektiv och insikter. Daniel blandar även mycket humor med allvar
Anando Mesic
Föreläsning kl. 09.30Hör Anando berätta om sin resa och om hur ditt liv är ditt ansvar, och hur du
skapar din lycka och väljer hur ditt liv ska vara!Yamina Belcacemi
Föreläsning kl. 11.00Missa inte Yaminas mycket inspirerande föreläsning som handlar om kulturkrockar i allmänhet och speciellt för kvinnor i synnerhet.
Dagen innehåller: Inspirationsföreläsare med goda exempel på integration och mångfald
Gränslös kaffemingel – invigning och nätverkande kl. 09.00-09.30
Språkcafe – Företagarna & Språkvänner kl 13-15 Anmälan
Paneldebatt – personer med olika bakgrund. kl 14.15Digital livestreamad sändning från SVÖppet för alla & Fritt inträdeMötesplatsen är en värdegrundsdag och skapar möjligheter till fler goda samarbeten mellan näringsliv, kommunen och aktörer med intresse för mer social hållbarhet, inkludering och mångfald.
Dagen pågår mellan kl. 9-15, mer utförligt program  framöver.
FIN DAG 31 mars 2022

Origin of World’s Largest Migrant Population, India Seeks to Leverage Immigration

Origin of World’s Largest Migrant Population, India Seeks to Leverage Immigration
With nearly 18 million nationals abroad, India is the origin of more international migrants than any other country and claims the world’s largest diaspora. Indian emigration can be traced back to the colonial era, with the British empire dispatching Indian workers across the globe, and has evolved for more than a century in response to global labor demands and geopolitical events. This article offers a comprehensive profile of migration from and to India.
Feature
The World Is Witnessing a Rapid Proliferation of Border Walls

The number of border walls globally has multiplied at a rapid clip, from fewer than five at the end of World War II to more than six dozen now, with more under construction. Most of the world’s border fortifications have been built since the turn of the millennium, and are intended to accomplish a range of functions. This article charts the remarkable growth and normalization of border walls globally.

Frågor till de politiska partierna inför valrörelsen 2022

Avdelning A                      Språklagens ställning och användbarhet

1. En enhällig riksdag antog 2009 en språklag (SFS 2009:600), som reglerar svenska språkets ställning. Hur ser ert parti på språklagen? Har språklagen motsvarat förväntningarna? Eller bör språklagen skärpas?

B                                     Svenskans ställning i skolan

2. Hur stor plats anser ert parti att svenskundervisningen bör få i grundskolan och gymnasieskolan, exempelvis procentuellt eller i antal timmar, så att det stämmer överens med Sveriges språklag?

3. Hur ser ert parti på att skattefinansierade skolor undervisar på ett främmande språk (läs: engelska) i upp till 50 procent av tiden i grundskolan och i samtliga ämnen utom svenskämnet i gymnasiet?

4. Hur bör undervisningen i svenska för invandrare enligt ert parti organiseras på effektivast möjliga sätt?

5. Vad anser ert parti om kravet på grundläggande kunskaper i svenska för att kunna få svenskt medborgarskap?

C                                     Svenskan som komplett, samhällsbärande språk

6. Anser ert parti att det är viktigt att svenskan överlever som ett fullödigt, vetenskapligt språk? Anser ert parti att svenskans ställning inom högre utbildning och forskning är tillfredsställande? Om inte vad bör göras åt saken?

7. Anser ert parti att det föreligger ett hot mot svenskan som samhällsbärande språk och att det sker domänförluster till engelskan, särskilt inom högskolan och affärsvärlden?

D                                     Svenskans ställning i EU

8. Anser ert parti att svenskans ställning i EU är tillfredsställande? Om inte, hur bör läget förbättras? Anser ert parti att svenska regeringsföreträdare och EU-parlamentariker i tillräcklig utsträckning använder svenska i alla EU-sammanhang där det är möjligt?

9. Allt färre svenska skolelever studerar idag stora EU-språk som tyska och franska. Påverkar detta Sveriges ställning i EU på sikt? Om ja, vilka motåtgärder krävs i så fall?

10. Vad är er inställning till att svenska inte längre alltid används vid kontakter med andra nordiska länder i offentliga sammanhang?

E                                     Svenskan i media

11. I dag domineras i synnerhet det kommersiella tv-utbudet i Sverige av engelskspråkiga filmer och serier. Anser ert parti att denna situation är tillfredsställande? Om inte, bör den åtgärdas på något sätt?

12. Hur ser ert parti på public service uppgift att ha ett särskilt ansvar för svenska språket? Behövs konkreta regler?

F                                      Svenskan i offentliga sammanhang

13. Vissa offentliga institutioner, kampanjer, projekt, byggnader som Stockholm Waterfront, Mall of Scandinavia, efterleden Airport i stället för flygplats, och många fler har idag enbart engelska namn. Anser ert parti att det har betydelse om dessa namnges på svenska eller engelska? Vilken princip för namngivningsprincip bör tillämpas?

14. Språklagen omfattar endast det allmännas, det vill säga myndigheternas, kärnverksamhet. Hur ser ert parti på att företag publicerar reklam eller varumärken enbart på engelska? Vilka effekter har detta på svenska språkets ställning? Är det önskvärt att beivra detta slags reklam?

G                                     Svenskans ställning i ert parti

15. Vad har ert parti för tanke om svenskans ställning på lång sikt i Sverige?

16. Varför har Ert parti ingen utpekad språkpolitisk talesperson? Inte heller någon uttryckt språkpolicy, som är kopplad till svenska språkets ställning och tillämpningen av språklagen? Är språkfrågan för oviktig för partiet?

***

Svar önskas helst före den 30/5, varvid svaren publiceras i den ordning de inkommer. Svaren kan skickas till sprakforsvaret@yahoo.se eller via post till Språkförsvaret, Spånga kyrkväg 616, 16362 Spånga

Växande barnfattigdom tas inte på allvar

Text: Anna Fredriksson

200 000 barn levde i relativ barnfattigdom 2019, vilket betyder nästan 10 procent av alla barn. Fyra av fem finns i familjer med utländsk bakgrund, vilket gör att skillnaden mellan klass och etnicitet suddas ut. Gör det också att åtgärder prioriteras ner? Det skulle inte kosta så mycket att åtgärda den relativa barnfattigdomen i Sverige genom omfördelning, snarare handlar det om grundläggande värderingar i samhället.
Det uttryckte Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, när han deltog i ett samtal på kulturhuset Blå Stället i Angered.
Läs hela texten på socialpolitik.com →

Invandrarnas Hus i Borås

För 10 år sedan tvingades Immigrant-institutet att sälja Invandrarnas Hus i Borås på grund av uteblivna statliga och kommunala stöd. 20 år tidigare, 1992, hade man lyckats köpa fastigheten på Katrinedalsgatan 43 till ett pris av 10 miljoner. Priset, fördelat på kvadratmeter, var ett av de förmånligaste. Driftskostnaderna var låga. Men, det räckte inte. Utan inkomster gick det inte att behålla fastigheten. Många föreningar ville gärna ordna aktiviteter i huset, men de var inte villiga att betala för kostnaderna. I vissa fall föredrog de att hyra från kommunen till en dyrare avgift. I Invandrarnas Hus skulle det vara gratis, resonerade de. Det var “deras hus”, tyckte de, men de var inte beredda att säkra den fortsatta driften.

Det fanns ett intresse från fackföreningarna att köpa fastigheten när den erbjöds till salu, men efter lång tids väntan fick man söka en annan köpare. Nu köper fackföreningen fastigheten till dubbla det priset de skulle ha betalat 2012. Så kan de gå.

Tillbaka till Mucfs tjänstemäns brister

Jag skrev tidigare om Mucfs, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, brister i anslutning till bidrag till etniska organisationer. Jag har hittills inte fått något tillfredsställande svar och förmodligen kommer alldrig att få det. Dessvärre gäller en del av mina synpunkter också andra bidrag.

Mucf beviljade 2016 ett bidrag på 876.701 kronor till två projekt, Exploring advantages of migration och Do it yourself, som hade sökts inom programmet Erasmus+ för genomförande 2017.

I ansökan för Exploring advantages of migration kan man läsa:

Application form:

Sida 33

“It has to be mentioned that host organization has a quite big experience of organizing Erasmus+ projects. That’s why they have already well experienced project team, who will support all the organizational arrangements.”

(Min anmärkning: detta projekt och projektet Do it yourself, som genomfördes med en månads mellanrum, var de första som den ansökande organisationen deltog i inom Erasmus+. Påståendet från organisatörerna var falskt. Mucf hade kunnat undersöka det utan problem. Organisatörerna kanske tänkte på ett projekt 2015 inom Europeiska socialfonden, som ägde rum i Rumänien och där man lyckades med konststycket att bilda en filial till organisationen i Rumänien som skulle handha ekonomin, utan att Sverige behövde veta någonting. Enligt icke bekräftad uppgift, men inte heller dementerad, fick ordföranden i organisationen i Sverige en ersättning på 150000 kr via Rumänien, vilket gör att kontrollen av uppgiften försvåras, då den inte finns i den svenska organisationens bokföring. Filialen och hemsidan försvann naturligtvis efter projektets genomförande.)

Accomodation and food:

The hotell where the first CMS (contact making seminar) will be implemented in Wuhan, is already well experienced by HO team, as they usually organize different kind of projects there and are sure that the quality of the service, food and accomodation will satisfy the needs of participants and project activities.

(Min anmärkning: I Mullsjö kommuns hemsida om övernattningar presenteras Marston Hill (https://www.mullsjo.se/upptack-mullsjo/sov-gott/marston-hill), där möten ägde rum: ”Här erbjuds enkla rum och stugor”. Mullsjö är nämligen den ort som i ansökan kallas för Wuhan. Ägaren till dessa ”enkla rum och stugor” är samma person som ansökte om pengar för projektet, såsom ordförande i en ideell förening, men inte som ordfñrande i den ekonomiska förening som handhar stugorna. Att han själv kunde intyga om förträffligheten i hans eget “hotell” är mycket ovanligt i svenskt sammanhang.)

S. 36:

“First phase training, concentrating on the partnership building activities and networking of the partner organizations will be implemented in Wuhan, Sweden between 10-16 September 2016…”

S. 38:

Tabell med antal deltagare i Sverige. I kolumnen Country of destination anges Sweden. I kolumnen Venue (city) anges Wuhan, inte en gång, utan åtta gånger. Se kopia på pdf-filen:

På tre olika sidor i ansökan, 33, 36 och 38, anges Wuhan som mötesplats i Sverige.

(Min anmärkning: man kan delvis förstå att Mucfs tjänstemän godkände termen ”hotell” som verklig, men att inte ta reda på var Wuhan låg på Sveriges karta?)

På sidan 32 i denna ansökan står:

” – Accommodation & food Hosting organization is responsible to select several hotels which have previously hosted their activities and present their services and price lists to the applicant and other promoters before the application writing process; as a result of voting and discussion the concrete venue of the project have been selected; it has to be mentioned that the hotel is well experienced by HO team, the host team usually organizes different kind of projects there and know that the quality of the service, food and accommodation will satisfy the needs of participants and project activities”.

(Min anmärkning: det måste upprepas att det är organisationens ordförande som själv intygar om sitt privata “hotell”, utan att ange i ansökan eller till deltagande organisationer att det var hans privata företag det handlade om.)

Så här ser konferenssalen i ”hotellet i Wuhan ut. Bilden är från projektet Do it jourself, där aktiviteterna denna gång, enligt ansökan, placerades i alla fall i Mullsjö och inte Wuhan, men fortfarande under termen ”hotell” och utan att precisera hotellets namn i ansökan . Arrangörerna skriver att de har god erfarenhet av lokalerna (deras egna privata lokaler). Av bilden kan man konstatera att konferenssalen liknar mest en scoutlokal, inget fel på dem, felet ligger i att sälja den som om den vore en konferenssal i ett hotell och ta bra betalt för sin egendom.

För dessa två projekt beviljade Mucf 876.701 kronor. Av dessa gick 253.514 kr till ”hotell”-kostnaderna för Marston Hill ekonomisk förening, som ägs av den ansvarige för projekten, samtidigt ordförande i den förening som sökte bidragen. I organisationens egen ekonomisk redovisning fñr 2017 finns bara två poster: resekostnader och diverse övriga kostnader. Kassören och revisorn lämnade sina uppdrag och även föreningen. Beklagligtvis meddelade de inte medlemmarna anledningen. Bristande civilkurage. I verksamhetsberättelsen för organisationen finns de båda projekten namngivna men ingenting om deltagande organisationer, eller när och var projekten genomfördes. Detta kan man läsa:

Projekt:

Under 2017 har … genomfört två Erasmus+ projekt.

  1. ”Exploring Advantages of Migration”. Projektet leddes av … och omfattade 8 länder; förutom Sverige, Georgien, Azerbadjan, Ukraina, Polen, Armenien, Spanien och Italien. Projektet hade som syfte att lära ungdomsledare att bättre förstå migrationsprocesser.
  2. ” Do it yourself” . Även detta projekt leddes av … och omfattade 8 länder;  Sverige, Georgien, Azerbadjan, Ukraina, Tjeckien, Armenien, Spanien och Italien. Projektets syfte var att ge ungdomsledare en orientering om vad socialt entreprenörskap innebär.

Båda projekten startade med en veckas samling för ledare med planering följt av av en andra veckas läger för unga som är verksamma inom ideella föreningar.”

Det var allt. Inte ett ord om var och när projekten genomfördes. Inte ett ord om deltagande organisationer, endast en intetsägande benämning av länder. Inga resultat av mötena, förutom att organisationens ordförande kunde rädda sin privata egendom i Mullsjö, åtminstone en liten tid mer.

Termen Wuhan var inte känd för allmänheten 2016. Nu vet vi att det är staden i Kina där pandemiutbrottet startade. Men att se namnet Wuhan flera gånger i en ansökan till Mucf och att tjänstemännen inte reagerade, det är en fråga som Mucf borde förklara.

Synpunkter kan skickas till info@immigrant.org.

Miguel Benito

Direktiv om tillfälligt skydd för människor i flykt

EU: inrikesministrar godkände torsdag den 3 februari aktivera

Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0055&from=ES