Monthly Archives: August 2021

27/8 Årets Raoul Wallenbergspris

  Årets Raoul Wallenbergpris tilldelas Tobias Rawet från Förintelsens Överlevande för sitt outtröttliga arbete med att dela sitt vittnesmål. I nära 25 år har Tobias rest landet runt och berättat om vad som kan hända när anti-demokratiska krafter får styra samhället.

  Raoul Wallenberg Academy fyller 20 år och delar därför ut ett hederspris till minne av organisationens grundare Nina Lagergren. Ahmed Abdirahman tilldelas 2021 års Hederspristagare för sitt arbete med att rusta demokratin inför framtiden.

LÄS MER OM ÅRETS PRISTAGARE

30/8 Transnational lives: the meanings and implications of living in two countries

Transnational lives: the meanings and implications of living in two countries

Launching a special issue of Population, Space and Place

Time: Monday, 30 August 2021 15:00-16:00
Place: Online event

Transnational lives: the meanings and implications of living in two countries

​There are people who don’t live in a single country but lead transnational lives. They are an extremely diverse group, spanning divides in privileges, preferences, rights and motivations. In a new special issue of Population Space and Place, we examine the phenomenon of transnational living and explore it through a range of thematic and regional perspectives.

​Join us for a launch webinar in which we present how transnational living matters — as a concept and a real-word phenomenon — and give your teasers of the articles included in the special issue.

Click here to join the event.

Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

Misstänkta för brott bland personer
med inrikes respektive utrikes bakgrund

I den här rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund . Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning.

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan andelen personer misstänkta för brott i de olika grupperna, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Du kan ladda ner rapporten här

2/8 Minnesdagen för folkmordet på romer

Idag den 2:a augusti infaller minnesdagen för folkmordet på romer under Förintelsen. Vi har tagit fram en miniutställning som handlar om det som hände romerna i Auschwitz, natten mellan 2 och 3 augusti 1944. Ladda ner, skriv ut och visa på ditt bibliotek!

https://www.levandehistoria.se/material/miniutstallning-2-augusti-1944-romernas-sista-natt-i-auschwitz

https://www.levandehistoria.se/material/miniutstallning-2-augusti-1944-romernas-sista-natt-i-auschwitz

Mvh

  Elias Seyoum

  Biblioteksansvarig

  telefon: +46 (0)8-723 87 61

  mobil: + 46 (0)768- 69 0761

  Forum för levande historia

  Stora Nygatan 10-12, Stockholm

  levandehistoria.se