Monthly Archives: June 2021

Reglerna i utlänningslagen ändras (SfU28)

För att uppnå en långsiktigt hållbar migrationspolitik som är human, rättssäker och effektiv så föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringarna innebär bland annat att

 • uppehållstillstånd för skyddsbehövande och andra som huvudregel ska vara tidsbegränsade
 • permanent uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter att personen har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, och om vissa särskilda krav är uppfyllda
 • det i vissa fall ska vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • försörjningskravet vid anhöriginvandring inte bara ska gälla den som bor i Sverige utan även omfatta den anhörige
 • en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige ska kunna beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Lagändringarna börjar gälla den 20 juli 2021.

Riksdagen riktade också tre tillkännagivanden till regeringen om att återkomma med förslag om

 • kunskapskrav i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd
 • möjlighet att vägra uppehållstillstånd vid anknytning på grund av ålder
 • ett mer effektivt och sammanhållet återvändande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2-8 (förslagspunkt 9). Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i utlänningslagen och delvis bifall till propositionen punkt 1 (förslagspunkt 2-5, 7 och 8). Bifall till utskottets initiativ till lag om ändring i utlänningslagen (förslagspunkt 7). Bifall till och delvis bifall till motioner med tillkännagivanden (förslagspunkterna 14, 18, 19, 20, 25, 27, 29 och 30). Avslag på övriga motioner (förslagspunkterna 10-13, 15-17, 19, 21-24, 26-28, 31-35).
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, reservation 3 under punkt 3, reservation 4 under punkt 4, reservation 5 under punkt 5, reservation 6 under punkt 7, reservation 7 under punkt 8, reservation 26 under punkt 18, reservation 29 under punkt 20, reservation 34 under punkt 25, reservation 42 under punkt 29 samt reservation 43 under punkt 30, dels i övrigt utskottets förslag.

PICUM public events June

11 June 2021, 10:00 – 12:00 CET: PICUM and Save the Children Spain joint webinar “Growing up undocumented in Europe”

 • Please register at this link by Tuesday 8 June 2021 EOD.
 • The language of the meeting is English and we will offer interpretation in French and Spanish.
 • Concept note with provisional programme attached.

22 June 2021, 12:00-13:30 CET: PICUM and JRS Europe joint webinar “Lockdowns and lockups: lessons (not) learnt on immigration detention in Europe”

 • Please register at this link by Friday 18 June 2021 EOD.
 • The language of the meeting is English and we will offer interpretation in French and Spanish. 
 • Concept note with programme attached.

28-29 June 2021: ILO C189 Domestic Workers’ Convention anniversary event

 • Please register at this link.
 • Live interpretation will be available in English, French, Italian, German, Polish, Romanian and Spanish.
 • Further information and program here.

Översättarstöd 2021

VGR:s översättarstöd och provöversättningsstöd 2021
För sjätte året utlyses nu Västra Götalandsregionens översättarstöd, som ska gå till svensk översättning av litterära verk skrivna på annat modersmål än svenska. Det går även att ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.
Översättarstöd: Stödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans och ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund samt öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.

Provöversättningsstöd: Utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sina verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren, som ska vara skriven i Västra Götaland.

Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.Ansökningsperiod för båda stödformerna:
1 augusti – 20 oktober 2021Läs mer på:
www.oversattarstod.se
Kontaktperson:
Hedvig van Berlekom
oversattarstod@forfattarcentrum.se

IMISCOE

July 7- 9, 2021, Luxembourg

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Crossing borders, connecting cultures

register via the conference portal

As some countries have gotten over the first wave of the pandemic and are bracing themselves for a possible second wave, we are only starting to grapple with the impacts and the responses to this pandemic. One of many impacts we have seen so far were the COVID-19-related border closures, which limited free movement and thus have shaken the foundation of the European Union. Border closures took effect not only in Europe. Many migrants, as well as international students, were and are affected profoundly as they were not able to return and hence are trapped in their destination countries – often without income. Since many migrants work in critical sectors, such as the health care sector, the important role they play in the crisis response increases their exposure to the virus. Data from New York showed, that, due to income inequality and marginalization, migrants are overrepresented in neighborhoods most affected by the virus. Further, this pandemic makes existing inequalities more visible and it amplifies them as the strong and worldwide BLM protests show. However, we also experienced that things considered impossible until very recently, suddenly now are indeed possible. Nothing is set in stone and inevitable, we are able to not only to bounce back but to bounce forward to an improved state.

This conference still proposes to zoom deeper into people’s migration experiences by foregrounding how migration is connected to culture and language. We still intend to explore the nexus of migration, and culture in more depth by asking how migration is lived, experienced, mediated, and reflected in general and through everyday cultural, linguistic, and artistic practice. We are still interested in deepening our understanding of the complexity and diversity of migration experiences on the one hand, and the possibilities of connecting different migrant experiences and groups of people on the other. However, in light of the current developments, this cannot be achieved without extending our focus. Hence, for the 18th IMISCOE-Conference, we also invite your contributions on inequalities in general and on health and racial inequalities in particular.

Panels and papers will be grouped together thematically throughout the conference program

 • SC Reflexive Migration Studies
 • SC Migrant Transnationalism 
 • SC Migration, Citizenship and Political Participation 
 • SC Superdiversity, Migration and Cultural Change
 • SC Older Migrants
 • SC Gender and Sexuality in Migration Research
 • SC Immigration, Immigrants and the labor market in Europe
 • SC Migration Politics and Governance 
 • SC Education and social inequality
 • SC Methodological Approaches and Tools in Migration Research
 • RI Privileged Mobilities: local impacts, belonging and citizenship
 • RI Revisiting Return Migration in Shifting Geopolitics 
 • RI Norms and Values in Migration and Integration

Key Note Speakers

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Jaan Valsiner

Aarborg University

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Mulki Al-Sharmani

University of Helsinki

I-Panelists

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Marco Martiniello

University of Liège

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Wiebke Sievers

Austrian Academy of Sciences

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Dudziro Nhengu

Africa University

18th IMISCOE Annual Conference ONLINE

Francio Guadeloupe

University of Amsterdam

Dean of University St. Martin

Conference fee for the online conference 

 • We are excited to inform you that we can offer you a onetime only reduced conference fee for this year’s conference participation and one-year membership: Early bird: April 30-June 10, 2021
  • Discount fee (for Ph.D. candidates and scholars in a precarious situation only): € 65.
  • Regular fee: € 90.
  • Benevolent fee (solidarity contribution included): € 150.
  Last minute registration June 10-July 2, 2021
  • Ph.D. candidates and scholars in a precarious situation: € 100.
  • Regular fee: € 125.
  • Benevolent fee (solidarity contribution included): €150.
    Please note:
  1. To be included in the conference program, presenters need to have registered by June 10, 2021. Presenters who fail to register by June 10, 2021, will be removed from the program.
  2. Registration after July 2 or on the conference days is not possible.
  3. The regular fee is the minimum required to cover the cost to organize the conference. The benevolent fee includes the solidarity support for the network.
  4. All fees include a One-year IMISCOE membership and access to the online conference 2021.    To learn more about the benefits associated with a membership of the IMISCOE-Network, please follow this link: https://www.imiscoe.org/about-imiscoe/members/becoming-a-member Another positive note that we would like to share with you in this message is that we will offset the carbon footprint of this year’s annual conference. €5 of your conference fee will go towards planting trees in the rainforests of Costa Rica. While video conferencing does emit less carbon than f2f-conferences, nothing has zero emissions and a digital conference is not automatically green. It is still difficult to calculate exactly how much carbon emissions videoconferences create, but there are estimates. For example:
   • A one-hour standard-definition video call consumes about 270 MB per person.
   • The standard-definition video calls would emit 0.6 kg of CO2.
   Given that one average tree absorbs about 10kg of CO2 per year, it takes the planting of one tree to offset a standard quality video call with 36 participants (which is appr. the size of an average IMISCOE panel session). (sources: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210114134033.htmhttps://gerrymcgovern.com/the-hidden-pollution-cost-of-online-meetings/https://davidmytton.blog/zoom-video-conferencing-energy-and-emissions/) We will work with a local NGO (https://www.rainforest.lu/spenden/), which works with locals in Costa Rica on reforestation projects to plant a diverse mix of trees and who assures that 100% of the donations go into the project.   We are looking forward to engaging further with you during our online conference!
   

register via the conference portal

If you have a disability or special need that may affect your participation in the conference, please contact Nicole Holzapfel-Mantin
( nicole.holzapfel-mantin@uni.lu )

Introduktion

Det finns olika sorters nyheter inom migration. Här ska alla få plats, stora som små. En del av dem kan vara presentation av något kulturprogram, nya initiativ inom regering och riksdag, eller artiklar som tar ställning för eller emot migration.

Invandrarnas egna aktiviteter kommer att prioriteras, förutsatt att man får kännedom om dem.