KAAMUS

Aqoonta ururada

Föreningskunskap på somaliska

KAAMUS

Acklamation (Goaan qaadasho haa iyo maya)

(go’aanka waxa la gaadhayaa ku dhawaaqid lagu dhawaaqayo haa ama maya iyadda oo aan cod la qaadayn)

Adjungerad ledamot (Xildhibaan ku-sime)

(xildhibaan ku sime ah aan codna lahany)

Ajournera (Hakin)

( In la hakiyo Shirka)

Ansvarsfrihet (Masuuliyad buuxin)

(Ogolaansho in ay guddigu buuxiyeen masuuliyaddoodii)

Arbetsordning (Hab kulan)

( Hab gooni ah lagu heshiiyay oo kulanka loo qabto)

Avslagsyrkande (Soo jeedin diidmo)

(talo ah in la diido fikrad)

Beslutsmässig (Go’aan qaadan kara)

(in shirku buuxinayo sharciga go’aan qaadashada oo ay shirka joogaan guddiga inta ugu yar ee ku cayiman in ay go’aan qaadan karaan)

Beslutsordning (hab go’aan)

(Guddoomiyaha oo ururiya fikrada loo kala codeynayo oo sheega sida ay isugu xigayaan ee codka llogu kala qaadayo)

Beslutsprotokoll (Go’aan borotokool)

(Waxa uu ku tusayaa oo kaliya go’aamada la qaatay)

Bokföring (Xisaab-xidh)

(diyaarinta kharashka iyo dakhliga)

Bordläggning (Dib u dhigid)

(Arinta eegitaankeedu waxa uu u dhacayaa markale)

Budget (Miisaaniyad)

(Qorshe lagu shameeyay dhakhliga soo galaya iyo kharashka baxaya)

Dagordning (Ajendaha)

(Waxa shirka looga hadli doono oo liisto ku qoran)

Debatt (Dood)

( Fikrad is waydaarsi)

Delegat (Wefti - kali)

(Dad loo direy shaqo cayiman)

Delegation (Wefti - wadar)

(Dad loo direy shaqo cayiman)

Delegera (Go’aan qaybsasho)

(Qofka oo ogolaada in uu goaamada uu la qaybsado dadka kale)

Dokumentation (Caddayn)

(Warqad ama qoraal kale oo caddayn ah)

Enhälligt (Cod Buuxa)

(Haddii Codadka oo dhan dhinac kaliya noqda)

Enkel majoritet (Aqlabiyad Fudud)

(Waxaa loola jeedaa codka lagu ansixiyo haldheeri, tirada kooramka ee ugu yar.

Firmatecknare (Saxeexe)

(Qofka loo doortay in uu ku saxeexo magaca ururka)

Fullmakt (awood siin)

(In qof uu ogolaado in la matali karo ama lagu saxeexi karo magaciisa)

Föredragande (Doode)

(Qofka hadalka haya ee doodaa ya)

Förhandling (wada hadal)

(wada hadal laga dan leeyahay in heshiis la gaaro)

Förtroendevald (Qof la soo doortay)

(Qof ay dadka kale soo doorteen si uu u matalo)

Förtroendevotum ( Cod kalsooni ah)

(Tusaale ahaan in guddiga la siiyo cod in lagu kalsoon yahay)

Genmäle (Jawaabcelin)

(Tusaale ahaan Jawaabcelin laga bixiyo dood)

Huvudförslag (Taloda hore)

(Taloda guddoomiyuhu is dhaho taageeroda ugu badan ayay ka haysataa dadka shirka jooga, haddii cod loo qaado talooyin kala duwan)

Huvudvotering (Codeynta Hore)

( In loo kala codeeyo taloda hore iyo ta ka soo horjeedda marka la diyaarinayo codeynta)

Ideell förening (urur khayri ah)

( Urur aan sharciga ururrada dhaqaalaha loo furay aanay qabanayn oo ah urur aan dhaqaale laga rabin)

Ideologi (Afkaar)

(tusaale ahaan afkaarta siyaasadeed ee xisbiga dalka haysta)

Interimsstyrelse (Guddi Ku meel gar ah)

(koox ku meel gaar ah oo haya hoggaanka, badanaa marka urur lka dhisayo)

Justera (Sixid)

(sixid/ogolaansho habmaamus/borotokool)

Justeringsman/justerare (Saxe)

(qof ilaaliya oo saxa habmaamuuskaka

Jämka (gorgortamid)

(waxa ka baddalid)

Jävig (disqualified)

(qof aan loo ogolayn in uu go’aanka ka qayb qaato maadaama uu go’aanku khuseeyo isaga ama qaraabadii)

Kallelse (Yeedhitaan)

(dalab ka soo qaybgal shir)

Klausul (qodob)

(tusaale ahaan qodobbo dheeraada oo xeerkaas lagu lammaanay)

Konferens (Shirweyne)

(Kulan wayn oo la isugu yimid)

Konstituera (Hawl u magacaabid)

(in la kala magacaabo boosaska guddiga)

Kontraproposition(Talo ka dhan ah)

(in la keeno talada hore mid ku lid ah)

Majoritet (Aqlabiyad)

(codadka inta badan oo is raaca)

Mandat (Idan)

(In qof loo idmo hawl ama shaqo in uu qabto)

Motförslag (Talo ka soo horjeedda)

(Taloda ka soo horjeedda ta loo codeynayo)

Motion (Mooshin)

(Talo qoraal ah)

Minoritet (Tiro yar)

(Tusaale in ka yar kala badh codkooda)

Moment (qodob hoosaad)

(qayb ka mid ah qodobka habmaamuuskaka)

Nominera (Soo Sharraxid)

(Tusaale ahaan qof loo sharraxo jago)

Objektiv (Dhexdexaad)

( cidna raacsanayn, labaduba isugu mid yihiin)

Paragraf (Qodob)

(tusaale ahan xeerka koowaad qodobkiisa 2aad. Ama borotokoolka qodobkiisa 2aad)

Partisk (Eex)

(iyada oo qof lala jiro)

Plädera (U dooditaan)

(In arrin loo doodo)

Podium (mimbar)

(meel yara saraysa oo xiliga shirka ay gudoomiyaha iyo xoghayuhu fadhiistaan)

Prejudikat (Tix raac Xeer hore loo dabaqay)

(go’aan ama xukun dhacay oo tilmaan noqdey)

Prioritera (Hormarin)

(tusale ahaan in arrin la hor mariyo oo muhiimka la siiyo)

Proposition(qorshe ama fikrad la soo jeediyay)

(talo, shuruud laga doodaayo)

Propositionsordning (nidaamka fikraduhu u kala horeyaan)

(sida go’aanka loo kala hor gaadhaayo)

Protokoll (Borotokool)

(Habmaamuus go’an oo loo qoro go’aannada)

Remiss (baaraan deg)

(fikrad dib loo celiyay si looga soo tashado)

Replik (jawaab)

(u hadel celin,jawaab bixin)

Representera (Matalid)

(In qof la matalo)

Reservation (Ka aamusid)

(dib u gurasho, qoritaan la galinaayo habmaamuuska oo sheegaaya in fikrad kale la qabo)

Revidera (Xisaabhubin)

( baaridda Xisaab-hubiyaha, oo uu wax ka baddalayo)

Rösträknare (Cod tiriye)

(qofka loo doorto in uu tiriyo codadka la dhiibanayo)

Stadgar (Xeerar)

(sharci, sharciga ururku ay samaysteen)

Streck på talarlistan (xariiqid liiska hadalka)

(Qof kale ma waydiisan karo in uu wax soo gudbiyo marka la go’aansado in la xariiqo liiska hadalka

Suppleant (Ku sime)

(qof badalaaya qof kale booskiisa)

Talarlista (Liiska hadalka)

(qoraal ay ku qoran tahay dadka dalbaday in ay fikradooda dhiibtaan)

Tilläggsförslag (talo dheeraada)

(u ololeyn loo sameeyo talo mar hore la soo jeediyay)

Utslagsröst (cod kala saare)

(awoodda uu hoggaamiyuhu leeyahay in haddii codadku is leekaadaan uu isagu go’aanka kamadambaynta leeyahay

Valberedning (Guddinga diyaarinta doorasahda)

(Guddi loo cayimay in ay soo baadhaan dadka raba in ay qaadaan masuuliyad kadibna kula taliya shirka in la doorto dadkaas)

Verkställande (Dhaqangalin)

(Go’aanka oo la dhaqan galiyo)

Vetorätt(fiitoo,codka diidmada qayaxan)

( awood u leh in uu joojiyo fikradda iyada oo aan loo eegin go’aanka tirada inta badan)

Vice (Ku xige)

(Tusaale ahaan guddoomiye kuxige)

Votering (Codtiris)

(In la tiriyo codka la bixiyay)

Yrka (Soo jeedin)

(Talo la soo jeediyo)

Årsberättelse (waxqabadka sannadka)

(Guddigu waxa ay soo bandhigaan waxqabadka uruka sannadkii la soo dhaafay)

Återremiss (baaraan deg labaad)

(u ololeyn loo ololeynaayo in arrinta baaraan deg labaad lagu sameeyo/celiyo)

Äskande (codsi miisaaniyadeed)

(dalbasho lacag ama wax kale, tusaale ahaan miisaaniyadda)

Övriga frågor (Suaalo Kale)

(qodob ka mid ah ajendaha oo wixii su’aalo dheeraada ah loo soo gudbiyo)