Kurs i föreningskunskap

PROPOSITIONSORDNING

För att lättare hålla reda på olika förslag och att besluten blir fattade i rätt ordning kan man sortera förslagen i ett visst system. Vanligtvis använder man ett T-schema enligt nedan.

Avgörs idag___________________

Avgörs senare___________________
På den här sidan hamnar alla förslag som ska upp till avgörande på det pågående mötet. På denna sida hamnar förslagen som ska flyttas till senare tillfälle t. ex till nästa möte.

 

Originalyrkande Det gäller följande yrkanden:

Huvudförslag________________________ Bordläggning____________________

Ändringsförslag______________________ Återremiss______________________

Tilläggsförslag_______________________ Remiss_________________________

 

Följande propositionsordning kan användas: Avgöras idag mot avgöras senare. Om mötet vill avgöra ärendet senare ställer jag bordläggningsyrkandet mot återremissyrkandet. Beslutar man däremot avgöra frågan idag, ställer jag de olika yrkanden mot varandra enligt följande: avslagsyrkandet mot deltagandet och om deltagandet vinner blir det två deltagare mot fyra.

Till start


Senast ändrat augusti 2005