Kurs i föreningskunskap

Exempel protokoll

Protokoll över övningsföreningens medlemsmöte den 00 08 31 Fristads folkhögskola

Närvarande: skriv in namnen om de inte är för många, ibland finns det listor, annars brukar man ta antalet deltagare

§ 1.

Mötets öppnande

 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2

Kallelse

 

Kallelsen hade skett i behörig ordning

§ 3

Dagordning

 

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Under punkten övriga frågor behandlas förslaget om …

4 §

Val av mötesfunktionärer

 

Organisationens egen ordförande brukar leda vanliga medlemsmöten, så att mötet kanske endast väljer justerare.

Ett annat sätt:

 

 

 

1 §

 

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

2 §

 

Kallelse

Kallelsen hade skett i behörigt ordning

3 §

 

Dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Under punkten övriga frågor behandlas förslaget om …

4 §

 

Val av mötes funktionärer

 

Till start


Senast ändrat augusti 2005