Kurs i föreningskunskap

Övningsförening
Konstituerande styrelsemöte

Plats:
Tid:

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Upprop av närvarande
3. Godkännande av dagordning
4. Styrelsens konstituerande
Val av viceordförande (om inte valt av årsmötet)
Val av sekreterare (om inte valt av årsmötet)
Val av kassör (om inte valt av årsmötet)
Val av övriga funktionärer (exempel: studieorganisatör, festkommitté m.m.)

5. Beslut om firmatecknare
6. Övriga frågor
7. Mötets avslutande

Till kursens start


Senast ändrat juli 2014