Kurs i föreningskunskap

Checklista inför mötesplanering

 1. Möteplats, informationen ute i tid

 2. Syfte med mötet – kan man lösa frågan på något annat sätt

 3. Har informationen nått alla?

 4. Informera om start och beräknad sluttid.

 5. Vet alla varför man ska mötas?

 6. Personligt möte eller telefonkonferens eller genom IT

 7. Trevlig omgivning

 8. Hjälpmedel

 9. Fördela uppgifterna inför mötet

 10. Motivera beslutsförslagen

 11. Alla delaktiga – även de tysta

 12. Hålla sig till saken

 13. För många ärenden?

 14. Vilka ärenden först?

 15. Tid att diskutera

 16. Paus och fika

 17. Delegera uppgifter till många

 18. Låta idéerna komma fram

 19. Grupparbete

 20. Undvik att dominera mötet – låt alla säga sitt

 21. Socialt umgänge

 22. Sittordning, möblering i lokalen

 23. Klara beslutsförslag

 24. Klara alternativ inför beslut

 25. Anteckna besluten – protokoll

 26. Kortfattad rapportering skrivelser m.m.

 27. Man ska ha roligt tillsammans!

Till start


Senast ändrat augusti 2005