Webbsidor om migration

Webbsidor med huvudinriktning på asyl, migration och integration

 • Migrationsverket
  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.
 • Migrationsinfo
  Migrationsinfo.se är en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige, Europa och världen. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.
 • Svenska kyrkan och migration
  Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.
 • Delmi
  Delegationen för migrationsstudier, Regeringskansliet Migration och utveckling, arbetsmarknad, mangfald och välfärd, demokrati, institutioner& lagar