Statistik

Statistik om invandring och utvandring
Statistics about Immigration and Emigration

 

Länkar till statistiska tabeller

En fråga man ofta ställer är: Hur många invandrare finns det i Sverige? Den 31 december 2006 var antalet utrikesfödda 1 175 200, och de kom från 199 länder i världen. Den totala befolkningen i Sverige var 9 113 257. Tre år senare den 31 december 2009 var antalet utrikesfödda 1 337 965 och de kom från 206 länder och den totala befolkningen i Sverige var 9 340 682.

Man ska alltid uppge årtal i samband med att man säger hur många invandrare det finns i Sverige. Då spelar det inget roll om siffrorna inte är de allra senaste. Statistiska centralbyrån är Sveriges centrala myndighet som har den absolut senaste uppgiften.

2006 invandrade 95 750 personer. Av dessa var 15 352 svenska medborgare. 2006 utvandrade 44 908 personer. Av dessa var 24 875 svenska medborgare. 2009 invandrade 102 280 personer. Av dessa var 18 517 svenska medborgare. 2009 utvandrade 39 240 personer. Av dessa var 20 883 svenska medborgare.

Från 1941 till 2009 invandrade 2 919 580 personer. Av dem var 379 160 svenska medborgare (dessa räknas bara sedan 1964). Från 1941 till 2009 utvandrade 1 623 041 personer. Av dem var 587 245 svenska medborgare (dessa räknas bara sedan 1964).

På 90 år från 1851 till 1940 emigrerade från Sverige 1 417 480 personer. På 66 år från 1941 till 2009 emigrerade från Sverige 1 623 041 personer. Alltså, emigrationen från Sverige har aldrig varit större än i våra dagar. Det finns fortfarande väldigt många som tror att emigrationen från Sverige endast är en historisk händelse som har upphört. Siffrorna talar ett annat språk.

Invandring / Immigration

Invandring och utvandring / Immigration and emigration

Flyktingstatistik / Refugees and asylum