Myndigheter i Sverige

 • Arbetsförmedlingen
  Postadress: 113 99 Stockholm Besöksadress: Hälsingegatan 38, Stockholm tfn 0771-416 416. Växel: 0771-60 00 00 Central myndighet i frågor som berör arbetsmarknaden, arbetsförmedling. Är remissinstans för arbetstillståndsärenden.
  Other languages Information in minority languages and some of the most common immigrant languages in Sweden. Find out how Arbetsförmedlingen can help you find a job.
 • Kammarkollegiet
  Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm Tfn 08-700 08 00, fax 08-20 49 69. E-post: registratur@kammarkollegiet.se Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16 Har hand om auktorisation av tolkar och översättare och registrering av trossamfund.
 • Länsstyrelserna
  Den 1 juli 2007 fick länsstyrelserna nya ansvarsområden inom integrationsområdet, till följd av att Integrationsverket lades ner. Länsstyrelserna ska verka för att kommunerna tar emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och se till att de får en bra introduktion i det svenska samhället. Länsstyrelserna ska ha det operativa ansvaret för förhandlingar och överenskommelser med kommunerna om mottagande och introduktion i sina respektive län. Länsstyrelserna ska även samordna den regionala och lokala samverkan samt följa upp introduktionen i länet.
 • Migrationsverket
  Fr.o.m 1 july 2000. Tidigare Statens invandrarverk 1969-2000. Postadress: Migrationsverket Huvudkontoret 601 70 Norrköping tfn 0771-235 235 E-post: migrationsverket@migrationsverket.se Central myndighet för tillstånds- och medborgarskapsärenden. Har ansvar för asylprövningen. Från den 1 juli 2007 har Migrationsverket tillsammans med länsstyrelserna övertagit flyktingmottagandet från Integratiosnverket.
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
  Box 308, 101 26 STOCKHOLM Besöksadress: Vasagatan 38, 4 tr Telefon: 08-54 55 56 80 (växeln är öppen alla vardagar 9.00-15.00) Fax: 08-650 41 10 E-post: e-post: info@mia.eu Central förvaltningsmyndighet för frågor om internationell adoptionsförmedling. Myndigheten har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen.
 • Diskrimineringsombudsmannen, DO
  Postadress: Box 4057 169 04 Solna Ny besöksadress fr.o.m. 15/11-2016: Råsundavägen 18 i Solna. Observera att besökare till DO då hänvisas till att anmäla sig i receptionen på plan 0. Telefon: 08-120 20 700, 020-36 36 66 (kostnadsfritt), fax 08-120 20 800 E-post: do@do.se Central myndighet som har att bevaka att diskriminering mot invandrare och andra former av diskriminering inte förekommer i samhället.
  Information in other languages than Swedish
  On these pages you find some of the information from the Equality Ombudsman presented in English, the national minority languages and a few additional languages.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Postadress: Box 206, 351 05 Växjö
  Besöksadress: Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö
  E-post: info@mucf.se
  telefon: 010-160 10 00
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
 • Skolverket
  Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Fax: 08-24 44 20 E-post: registrator@skolverket.se Ansvarar för sfi-undervisning, undervisning i svenska som andraspråk och modersmålsundervisning. The National Agency for Education was formed in 1991, coinciding with a change in responsibility for the school system. State control was replaced by a target-oriented system with significant local responsibilities. The municipalities were given responsibility for school organisation, staffing and resources.
 • Socialstyrelsen
  Postadress: 106 30 Stockholm. Besöksadress: Rålambsvägen 3 Växel: 075-247 30 00. E-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Myndigheten ansvarar för social omsorg om flyktingar.
 • Sveriges Domstolar
  Kammarrätten i Stockolm, Migrationsöverdomstolen Besöksadress: Birger Jarls torg 13, Stockholm
  Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen Tel 08-561 680 00, fax 08-561 685 55 Besöksadress: Tegeluddsvägen 1, Stockholm Postadress: 115 76, Stockholm
  Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen Besöksadress: Kalendegatan 6, Malmö Postadress: Box 4522, 203 20 Malmö
  Länsrätten i Göteborg, Migrationsdomstolen Tel 031-732 70 00, fax 031-711 78 59 Besöksadress: Sten Sturegatan 14, Göteborg Postadress: Box 53197, 400 15 Göteborg

Vid felaktiga uppgifter som adress eller telefonnummer meddela oss omgående: Skriv till: info@immigrant.org.