Migration i Danmark

Myndigheter / authorities:

 • Ny i Danmark Nyidanmark.dk er den officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Nyidanmark.dk drives i fællesskab af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 • Udlændingestyrelsen
  Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges ret til besøg og ophold i Danmark.

 

Organisationer för danskar utomlands:

 • Foreningen Danes Worldwide Danes Worldwide gør det så let som muligt for danskere at bo og arbejde i udlandet - og at vende hjem igen.
 • Ægteskab uden grænser Landsforening af Dansk-udenlandske Ægtepar. En sammenslutning af ægtepar hvor mindst den ene ægtefælle er udlænding

 

Övriga organisationer och sajter / other organisations and sites:

 • Dansk Flygtningehjælp, en privat humanitær organisation. På grundlag af menneskerettighederne og humanitære principper arbejder vi for at sikre flygtninge mod forfølgelse og for at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.
 • Det Danske Center for Menneskerettigheder
 • Immigrantmuseet Indvandringens kulturhistorie Immigrantmuseet har både til opgave at arbejde med den ældre indvandrings historie og den nyere eller samtidens indvandrerhistorie.
 • Mellemfolkeligt Samvirke MS er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.
 • Refugees.dk Information om flygtninge i Danmark.

 

Sajter med information för eller om invandrare / sites with information on or for immigrants:

 

Andra organisationer: