Återvandring - Return

  • Stockholms stads Frivillig Återvandring 2014-2017
  • Migrationsverket - Återvandring
    Du som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige som flykting, skyddsbehövande, av humanitära skäl eller som tagits ut på flyktingkvoten och som vill återvandra till ditt hemland.
  • Stöd till projekt för frivillig återvandring
    Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring. I uppdraget ingår att vi ska underlätta återvandring för personer som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, av humanitära skäl eller som tagits ut på flyktingkvoten.
  • Göteborgs initiativet
    Ett program för återvandring främst till Bosnien och Somalia. Gick i konkurs i januari 2011.