Migrationsforsksningscentra i Norden

Danmark

CoMID - Center for the Study of Migration and Diversity >>
Tidigare: Akademiet for Migrationsstudier i Danmark
Academy for Migration Studies in Denmark
Aalborg University

Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Web: http://www.comid.cgs.aau.dk/ Tlf: 9635 9131 Email: emerek@cgs.aau.dk

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhet (MESU)
Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Øster Farimagsgade 5, postboks 2099 1014 København K mesu-office@sund.ku.dk Tel. +45 35 32 72 88

Andra länkar om Danmark |


Finland

CEREN, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism>>
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors unviersitet
Norra Hesperiagatan 15
PB 16
00014 Helsingfors universitet
E-post: ceren@sockom.helsinki.fi
Tel. +358-9-40500307

Centret för språkbad och flerspråkighet>>
Institutionen för nordiska språk
Vasa universitet
PB 700 (postadress)
Besöksadress: Wolffskavägen 34, 65200 Vasa
Tfn. + 029 449 8000

Siirtolaisuusinstituutti, Migrationsinstitutet >>
Eerikinkatu 34
FIN-20100 Turku
tel +358-2 2840 440
fax +358-2 2333 460

Ålands emigrantinstitut >>
Norra Esplanadgatan 5 AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
e-post: emi.inst@aland.net
tel. + 358 - (0)18- 13 325


Ålands fredsinstitut >>
Hamngatan 4/PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Tel. +358 18 15570, Fax +358 18 21026 e-mail: peace@peace.ax


Forskarsällskap:

ETMU, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura >>
Sällskapet för forskning i etniska relationer och internationell migration
Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration
Chair: Lotta Haikkola (University of Helsinki), lotta.haikkola[at]helsinki.fi
CEREN, http://sockom.helsinki.fi/ceren/
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 09 19128497
E-post till ETMU: etmu @ etmu.fi

Andra länkar om Finland |
 


Norge

IMER Norway/Bergen
Uni Rokkan Centre
P.O. Box 7800
5020 Bergen
Visiting address:
Nygaardsgaten 5, 5th floor, Bergen.
E-mail: imer@uni.no
tel +47-55 58 97 08, fax: +47 55 58 98 92
IMER Coordinator: Olav Elgvin olav.elgvin@uib.no + 47 55 58 94 78

IBU, Invandrer og bedriftsutvikling
ORKIS
Torggt 26-28
0183 Oslo
tel +47 22 11 69 32
fax +47 22 11 69 33
Rolf Undset Aakervik

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
Aker sykehus. Telefon: 2303 3430 E-post:post@nakmi.no
Besøksadresse: Aker sykehus Trondheimsveien 235, 0586 Oslo Bygg nr. 6 (Høyblokken), 8. etasje
Postadresse: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) Oslo universitetssykehus Postboks 4959 Nydalen 0424 Oslo

Andra länkar om Norge