Verksamhetsberättelser för
Immigranternas Riksförbund 2002-2011


Vid Immigranternas Riksförbunds årsmöte i mars 2013 framgick att några medlemmars kunskaper om vad IRF hade gjort de senaste åren var mycket begränsade och det utnyttjades av några för att svartmåla riksförbundets tidigare verksamhet.

Därför publiceras här verksamhetsberättelserna för de senaste 10 åren.
2011
Verksamhetsberättelse 2011 Ekonomisk redovisning 2011  
2010
Verksamhetsberättelse 2010 Ekonomisk redovisning 2010  
2009
Verksamhetsberättelse 2009 Ekonomisk redovisning 2009  
2008
Verksamhetsberättelse 2008 Ekonomisk redovisning 2008  
2007
Verksamhetsberättelse 2007 Ekonomisk redovisning 2007  
2006
Verksamhetsberättelse 2006 Ekonomisk redovisning 2006  
2005
Verksamhetsberättelse 2005 Ekonomisk redovisning 2005  
2004
Verksamhetsberättelse 2004 Ekonomisk redovisning 2004  
2003
Verksamhetsberättelse 2003 Ekonomisk redovisning 2003  
2002
Verksamhetsberättelse 2002 Ekonomisk redovisning 2002  

Till startsidan