Immigranternas Riksförbund

Medlemsföreningar 2012

 

I verksamhetsberättelsen för 2012 angavs först 20 och senare 21 föreningar som medlemmar i IRF den sista december 2012.
I början av IRF:s årsmöte togs fråga upp om fyra av dem verkligen hade godkänts på rätt sätt, efter en kontroll av förbundets revisor, som ansåg att de inte hade lämnat in de handlingar man hade begärt och att ordföranden Jafar Mughal hade intygat falskt att alla handlingar var i sin ordning.

Dessa föreningar fick efter omröstning delta i årsmötet:
Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Afarernas hjälporganisation, South Asian Women Society och Linköpings kvinnoförening

Efteråt, när man skulle diskutera och godkänna verksamhetsberättelsen under årsmötet, kom samma fråga igen. Antalet medlemsföreningar i IRF den sista december 2012 kunde inte ta med de föreningar som rätt eller fel godkändes som medlemmar under själva årsmötet den 23 mars 2013.

Även om man vill godta att vad man beslöt under årsmötet den 23 mars 2013 var att godkänna styrelsens tidigare beslut, som föreningens revisor hade ifrågasatt om det var fattat i rätt ordning, så fattade styrelsen sitt beslut att godkänna föreningarna den 10 februari 2013. Därför kunde de svårligen varit medlemmar 2012.

Väl hemma efter årsmötet bestämde IRF:s kansli, kanske också den nyvalda styrelsen (jag har inga uppgifter om saken) att behålla verksamhetsberättelsen som den var med de fyra nya föreningar som godkändes 2013 som om de redan hade blivit godkända som medlemmar 2012. Syftet var att erhålla ökat bidrag från Ungdomsstyrelsen med dessa föreningar som underlag. Ansökan som lämnades in den 1 oktober 2013 innehöll uppgift om dessa nya föreningar. Det är alltså medvetet fusk. Det är inte fråga om stora pengar, men tilltaget eroderar förtroendet för IRF och också för de övriga etniska organisationerna.

Jag har som tidigare ordförande arbetat år in och år ut för att IRF skulle uppfylla de krav som lagen ställer. I viss mån har denna politik gjort att några föreningar lämnat IRF då de inte kunde uppfylla kravet på medlemsredovisning. Det är därför som jag också såg till att man beslöt om bl.a. administrativt bidrag till föreningarna så att de inte skulle kunna säga att medlemsredovisning och andra krav från samhället var en tung börda för föreningen.

IRF:s nya ledning, i synnerhet den kanslist som Jafar Mughal anställde med hjälp av Arbetsförmedlingen och som i Facebook kallar sig för kanslichef, gör nu allt de kan för att sabotera det tålmodiga arbetet som gjorts tidigare år. Att de också för en handfull peng vill forcera tiden och intyga falskt är bara att beklaga. Frågan är hur Ungdomsstyrelsen ser på saken. Det får vi veta i januari 2014.

Miguel Benito
f.d. ordförande IRF