Miguel Benito

En långtids verksamhet för invandrare i Sverige

några nedslag i min verksamhet som ordförande för Immigranternas Riksförbund

Jag har varit ordförande i Immigranternas Riksförbund under tiden 1981-2011 fram till min flyttning till hemlandet. Några kommentarer om vad som hänt i förbundet de senaste två åren återges i länkarna här bredvid.

Immigranternas Riksförbund utvecklades som en fortsättning på Immigrant-institutets verksamhet under 1973-1980. Vid den tidpunkten hade organisationen över 25.000 medlemmar, en sak som inte sågs med goda ögon av dåvarande Statens invandrarverk. Det tog flera år för Invandrarverket att godkänna Immigrant-institutet som ett riksförbund. När det skedde, tack vare en motion i Riksdagen, hade planerna på att dela verksamheten i ett forskningscentrum och ett riksförbund vunnit i kraft. 1980 antogs därmed nya stadgar för riksförbundets verksamhet, valdes en egen styrelse. 1982 skrevs ett samarbetsavtal mellan Immigrant-institutet och Immigranternas Riksförbund om samverkan och stöd till varandra. Avtalet har varit i kraft fram till 2012, då man tvingades lämna Invandrarnas Hus, ett gemensamt projekt av de båda organisationerna. Formellt är avtalet inte uppsagt av någon av organisationerna, men förhållandena är inte de som borde vara.

Ett lågvattenmärke inom Immigranternas Riksförbund blev årsmötet i mars 2013. Det har offentliggjorts ett protokoll från mötet som inte är sanningsenligt och som åberopar mitt namn med påståenden jag aldrig har fällt. Jag har begärt att protokollet skall ändras i enlighet med god föreningssedvänja. Inget svar har kommit från IRF:s kansli. Jag är därför fri att bemöta deras tystnad genom att offentliggöra mina synppunkter.


Senast ändrat juli 2014.
E-mail: info @ immigrant.org

  Innehåll:

  Kommentarer till protokoll årsmötet 2013 >>

  Antal medlemsföreningar 2012 >>

  Ungdomsstyrelsen och IRF:s svar om antalet medlemmar >>

  Hyres- och administrationskostnader >>

  Hemsidan, kanslichefen och sanningen >>

  Svar till uteslutningen november 2013 >>

  Verksamhetsberättelser 2002-2011 >>