Tillbaka till författarsidan

Aleksander Kaelas

1911-1964
Biografi

Aleksander Kaelas föddes i Karksi, Estland, den 5 juni 1911. Jur.kand. 1936. Statstjänsteman i Estland 1937-1943. Journalist i Helsingfors 1943-44. Publicist och forskare i Stockholm från 1944. Kaelas blev svensk medborgare 1952. Han avled i Stockholm 1964.

Egna verk:

Exlibrisharrastus Eestissa. : [Exlibrisintresset i Estland.] [Illustr.]. - Forssa, 1944. - Ill.
Ur: Bibliophilos. 1944 : n:o 3 (11)

Estniska exlibris. - [Stockholm], [1945.]. - Ill.
Ur: Svenska exlibrisföreningens årsbok. 1945.

What did Estonian social policy achieve in twenty odd years? - Stockholm, 1946.
Ur: The Baltic review. Vol. 1(1946)

The worker in the Soviet paradise. - London, 1947. - (East and west. Facts from behind the iron curtain. 2. 1947.)

De arbeider in het Sovjet-paradijs / vertaald door G. Ruiter. - Utrecht, 1948. - (Christendom maatschappij)

Baltdeutsche exlibris. - Stockholm : Bröd. Lagerström, 1950. - 39s : ill. - (Svenska exlibrisföreningens skriftserie ; 1)

Human rights and genocide in the Baltic states. - Stockholm : Estonian information centre, 1950. - iii, 57 s.

Estland efter andra världskriget. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet : Kooperativa förb., 1951. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1951:10)

Sovjetunionens nya jordbrukspolitik. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet : Kooperativa förb., 1955. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1955:3)

The colonial policy of the Soviet union in occupied Estonia. - Stockholm, 1956. - 5 bl. - (ERN publikatsioon ; 8)

Sovjetunionens nya industripolitik. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet : Kooperativa förb., 1957. - 31 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1957:10)

Das sowjetisch besetzte Estland. - Stockholm : Eesti rahvusfond, 1958. - 134 s.

Ortsnamen Estlands = Place names in Estonia. - Stockholm : Eesti rahvusfond, 1958. - 31 s.

Baltikum i Sovjetsfären. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet : Rabén & Sjögren, 1960. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1960:9)

Eesti eksliibris välismaal : 1 = [Estländska exlibris i utlandet]. - Stockholm, 1963. - 20 s.


Tillbaka till författarsidan

Till html februari 2000<