Litteratur om latinamerikaner i Sverige

Alencar, Francisco de, Los derechos de la clase trabajadora, la represion y el exilio. – Stockholm, 1984. – 65 s.

Aytar, Simon, Integration i mångfald : en studie av sex invandrargruppers upplevda integration i Sverige. - Stockholm : Jina Nu, 1999. – 117 s.

Bodin, Britta, & Fant, Lars, Från kultur till kultur. - Stockholm : Bonnier utbildning, 1995. – 128 s.

Bongcam, Carlos, Consejo de Guerra. - Spånga : Circulo de Estudios Latinamericanos, 1985.

Borgström, Maria, Att vara mitt emellan : hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella identitetsutveckling. - Stockholm : Stockholms Universitet, 1998. – 244 s.

Bosatta, Toty, Latinamerikanska flyktingar i Uppsala : en explorativ studie kring deras psykiska vårdbehov. - Uppsala : Inst. för Tillämpad Psykologi, 1979. – 47 s.

Bustos, Enrique, Exilungdomars frigörelseprocess : en beskrivning och analys av en grupp latinamerikanska ungdomars psykologiska verklighet för förståelsen av deras psykosociala situation. - Stockholm : Sociala nämnden, Stockholms läns landsting, 1984. – 240 s.

Böös, Staffan, Machismo - en aspekt av mannens sociala roll i Latinamerika : samtal om den latinska mansrollen i Latinamerika och Sverige. - Göteborg : Universitet, 1981. – 65 s.

Carlsson, Eivar, & Holmgren, Margareta, Jag längtar till Chile för där finns inga sniffare" : om latinamerikanska barn och ungdomar i en Göteborgsförort. - Göteborg : Göteborgs universitet, 1979. – 26 s.

Eckerbrant Cantillo, Eva, Latinamerikaner i årskurs 6 och 7. - Göteborg : SPRINS-gruppen, Göteborgs universitet, 1985. – 49 s.

Galeano, Eduardo, Latinamerikas öppna ådror. - Stockholm : Prisma, 1971

Halperin Donghi, Tulio, Latinamerikas historia. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1972

Hörnqvist, Sten-Åke (Red.), Vilken framtid? Flyktingar och invandrare. - Stockholm : Sober Förlag, 1988.

Inostroza, Marta och Ramírez, Gustavo, Exilio y retorno (Exil och återvandring). -Stockholm : ABF, 1986

Jansson, Magdalena B. , Ungdomsarbete i tre kommuner. - Haninge : Haninge kommun, 1986. – 35 s.

Jorup, Boel, Behandling av traumatiska erfarenheter i korttidsgrupp : en beskrivning av hinder och möjligheter i gruppterapi med latinamerikanska föräldrar. - Stockholm : Psykiska barn- och ungdomsvården, Sociala nämnden, Landstinget, 1985. – 142 s.

Järvheden, Björn, Du hinner väl före mjölkbilen, Carlos!. - Stockholm : Författarförlag, 1980. – 140 s.

La mujer latinoamericana en Suecia. - Uppsala : Centrum för latinamerikanska studier. – 1983. – 133 s.

Lange, Anders, Invandrare om diskriminering : en enkät- och intervjuundersökning om etnisk diskriminering på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO). - Stockholm : Centrum för invandringsforskning (CEIFO), 1996. – 104 s.

Latinamerikaner i Sverige : en översikt. - Stockholm : Liber/Allmänna förlag, 1984. – 62 s.

Letelier Linque, Leopoldo, En allmän kartläggning i Växjö kommun av den latinamerikanska invandringen. - Växjö : Kommunen, 1981. – 27 s.

Lindqvist, Beatriz, Drömmar och vardag i exil : om chilenska flyktingars kulturella strategier. - Stockholm : Carlsson, 1991. – 212 s.

Luján Leiva, Maria, Latinoamericanos en Suecia : una historia narrada por artistas y escritores. - Uppsala : Centrum för multietnisk forskning, Uoosala Universitet, 1996. – 236 s.

Lundberg, Svante, Flyktingskap : latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa. - Lund : Arkiv, 1989. – 192 s.

Lundberg, Svante, Latinamerikanska flyktingar i Sverige : rapport. - Norrköping : Statens invandrarverk, 1979. – 82 s.

Lundberg, Svante, Sverige tur och retur : landsflykt och återkomst. - Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förlag, 1981. – 80 s.

Mella, Orlando, Attityder och värderingar hos flyktingbarn : de latinamerikanska barnen i Sverige. - Uppsala : Uppsala universitet, 1987. – 125 s.

Mella, Orlando, Religion in the life of refugees and immigrants. - Stockholm : Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations [Centrum för invandringsforskning], (CEIFO), 1994. – 121 s.

Montoya, Victor, Antología del cuento latinoamericano en Suecia. - Borås : Invandrarförlaget, 1995.

Möller, Astrid, I återvändandets sken : intervjuer med hemkomna bolivianska flyktingar. - Norrköping : Statens invandrarverk (SIV), 1986. – 54 s.

Mörner, Magnus, El impacto de los productos latinamericanos en la cultura material de Suecia con anterioridad a 1810. - Köln : Böhlau, 1995. – 236 s.

Nyberg, Eva, Att påbörja en ständig resa : om invandrarfamiljers kulturella relationer. - Stockholm : Omsorgsnämnden, Stockholms läns landsting, 1989. – 190 s.

Nyheter från Latinamerika, tidskrift utgiven av Föreningen UBV med 8 nr/år, innehåller information om Latinamerika och Chile på svenska.

Ocampo, Gloria, I landet som icke är : samtal med tretton sydamerikanska kvinnor i exil i Sverige. - Lund : Lunds Universitet, 1983. – 105 s.

Quintana, Eduardo, & Verdinelli, Nestor, Latinamerikaner i Göteborg. - Göteborg : Socialhögskolan, Göteborgs Universitet, 1984. – 71 s.

Rodrigues, Clara (Ed.), Latin looks : images of Latinas and Latinos in the US media. - Boulder, Colo. : Oxford : Westview, 1997. – 288 s.

Rossi, Carlos, Man blir inte klok på dem : erfarenheter av att leva i exil. - Göteborg : Göteborgs Invandrarförvaltning, 1990. – 57 s.

Seth, Carl-Fredrik von, Latinamerikaner i exil : en kluven tillvaro. - Norrköping : Statens Invandrarverk, 1983.

Sterner Carlberg, Mirjam, Att bistå flyktingar, en arbetsmodell : utvärdering av Svenska röda korsets psykosociala mottagning för latinamerikaner i Göteborg. - Göteborg : Svenska röda korset, 1986. – 109 s.

Vázquez Díaz, René, Förrädarens sista vinter : roman. - Stockholm : Bonnier, 1989. – 164 s.