Lagar

Lagar som berör invandrare och flyktingar i Sverige
Laws concerning immigrants and refugees in Sweden
Leyes de extranjería en Suecia

Allmänna lagar | Lagar om asyl | Lagar om vård | Lagar mot diskriminering | Lagar om organisationslivet | Lagar om utbildning | Lagar om arbete | Lagar om myndigheternas ansvar | Lagen om särskild utlänningskontroll |

Propositioner, utredningar, Ds, SOU m.m.
Invandringslagar i andra länder / Migration laws outside Sweden / Leyes de migración en otros países
Internationella konventioner /International conventions /Convenciones internacionales

På Immigrant-institutets hemsida har under många år (1996-2020) publicerats de lagar som i huvudsak avser invandrare och flyktingar. Anledningen till publiceringen har främst varit att myndigheternas länkar till lagarna ändrades alltför ofta. Nu har myndigheterna förbättrat sig och därför anger vi nu länkarna direkt till Riksdagens sida med lagarna. Texten får en bättre läsbarhet, och ändringarna införs automatiskt av Riksdagen när de beslutas.

Du kan söka en särskild lag som du inte hittar hos oss genom Riksdagens hemsida eller Regeringskansliets rättsdatabaser. Lagarna publiceras i Svensk författningssamling (SFS) och finns tillgängliga på de flesta biblioteken.

Translations / Traducciones:
Very few of the laws are translated to other languages. You may find a list from 2001 with this link: Svenska författningar i översättning till främmande språk. Ds 2001:7. Notice that the page itself is in Swedish. Skriv till oss om du har frågor.


Allmänna lagar /General laws on migration / Leyes de extranjería:


Lagar om asyl /Laws on asylum /Leyes sobre asilo:


Lagar mot diskriminering:


Lagar om organisationslivet / Laws on civil society / Leyes sobre vida asociativa:


Lagar om utbildning / Laws on education / Leyes sobre educación:


Lagar om arbete / Laws on working life / Leyes sobre trabajo:


Lagar om vård / Laws on health care /Leyes sobre salud:


Lagar om myndigheternas ansvar / Laws on authorities responsibilities /Leyes sobre responsabilidad de las autoridades:


Terroristlagen/lagen om särskild utlänningskontroll:


Hittar du någon lag som inte längre gäller, eller saknar du en lag som borde vara med, meddela oss gärna. Arbetet med uppdateringen görs av frivilliga krafter.  

Till hemsidan
November 2002. Senast ändrat december 2020.

URL: http://www.immi.se/encyklopedi/lagar/
E-post: migrant@immi.se