Krigsbarn-bibliografi

Submitted by admin on Tue, 05/18/2021 - 09:54


Skönlitteratur/Självbiografier/Minnen/Antologier

Ahlin, Pirkko: Din riktiga mamma... Norlén & Slottner, Kristinehamn. 2007. ISBN 91-8542937-0
Ahlqvist, Dora, Björkman, Elsa: Vi var också med. Barnen i finska kriget. Natur och Kultur, Stockholm. 1940.
Andersson, Arja: Vika. Pienoisromaani. WSOY. 2003.
Andersson, Iris, Jacobsen, Marianne: Med dubbel identitet. Ett krigsbarnsöde. Sahlgrens. 2001. ISBN 951-9016-08-2
Armila, Pekka: Kirjeitä sotalapsivuosilta 1941-1946. Skriftväxling mellan hemmet och tre bröder Armila och deras barnhem i Sverige. Häfte 45 sid. Egen utgivning. Åbo 2010.
Bengtson, Aira: Kabblekor. Självbiografi. Eget förlag. 2010. ISBN 978-91-8624941-0
Billinge Sockenbok del 3: Finska krigsbarn berättar. Sid 151-174: Fem berättelser av krigsbarn som kom till Billinge/Stockamöllan under kriget. Gondolin 2005. ISBN 91-88821-722.
Björkstén, Ingmar: Krigsbarnet. En Helsingforsroman. Bonniers 1991. ISBN 91-0-055254-2.
Bolinder, Jean: Bärnstensmannen. Bokförlaget Plus, Stockholm. 1980.
Bönner, Gunilla: Impi från Suomussalmi. Finlandsbarn i Sverige 1944-1945. Bilderbok. 1999.
Carlsson, Karin: Finska krigsbarn .Ingår i Borgsjöbygden 1998, s. 51-54.
Cederroos, Eila: Lilas barndom. Boklaget för södra Finland. 1985.
Christoff, Eila (red och intervjuer): Sotalapsien kertomaa. Kuopion Pohjola-Norden. 1990.
Cronstedt, Jean: Krigsbarn Gymnast Läkare. Mitt liv i fyra världsdelar. Trelleborg 2001.
Dahl, Börje: Minnen. 2013. ISBN 978.91-637-4498-3
Dahl, Sonja Maria: Too Many Tears. Spellbound, P.O Box 17934, Boulder, Colorado. 2000.
Dahlström, Eva (red): Möten med Sverige, Odelberg, s 31-39.)
Danielsen, Ann-Maj: Att inte höra till. Wahlströms. 2000. ISBN 91-32-32549-5 (inb)
Det Nya Landet. Antologi. Lindelöws. 1998.
Ekholm, Timo: Krigsbarn 40. Stockholm. 2003. ISBN 91-631-4364-X (inb)
Eklund, Sigbritt: Pojken med kepsen. Bromma. Opal, 1986. ISBN 91-7270-427-6 (inb)
Eklöf, Mats: Triangelns tredje sida. LT, Borås, 1987. ISBN 91-36-02655-7 (inb)
Emtö, Solveig: Krigsbarn 13408. Sahlgrens. 1981. ISBN 951-52-0728-2
Emtö, Solveig: Eldvagnarna. Sahlgrens. 1988. ISN 951-96012-3-6
Eriksson, Sirkka: Rötter i vackra Tavastland. Solna. 2002. ISBN 91-631-1794-0
Erving-Odelberg, Helmi: Hälytys. Ord & Visor förlag, Skellefteå. 1998. På finska: Hälytys. Välähdyksiä
Sotalapsen elämästä. Översättning: Jorma Etto. Ord & Visor förlag. Skellefteå 2005.
von Essen, Agneta (red): Våra krigsminnen. Kvinnliga Akademiker berättar. Helsingfors 2005. ISBN 952-91-9712-8
Fahlander, Erik: Det brinner hos grannen. 1982. Haparandapojkarnas publikationer, 99-0507898-3
Forsell, Inga: I ungdomens vår och krigets dagar. Skrift utgiven av Svenska folkskolans vänner 2001.
ISBN 951-9087-58-3.En livfull skildring av en ung lottas upplevelser under krigsåren.
Gustafsson, Toini: Från adresslapp till guldmedalj. Bonniers Folkbibliotek, Stockholm. 1969.
Haakana, Anna-Liisa: Kotiinpaluun yö. Jyväskylä. 1993. ISBN: 951-204785-3
Hannelius, Ulla: Maila, ett barn ur de finska skogarna. En berättelse från krigets Finland, om krigsbarnen Maila och Kirsti Teuvo. Handgjord begränsad upplaga. Best Production 2006.
Heino, Timo A E: Göta kanal virran imussa. Sisarusten evakkomuistelmat. 2011
Göta kanal - i strömmens sug. Svensk version av ovanstående. 2012
Helenoro, Pirkko: Tuntemattoman sotilaan tytär. Kirjayhtymä. 1990. ISBN 978-951-31-4306-0
Herala, Karin: Reijo Armas. Hennes mans krigsbarnsöde. Egen utgivning, 2018. ISBN 978-952-67824-3-0.
Hietamies, Heikki: Äideistä parhain. 1992.
Hietamies, Laila: Koivu ja tähti. Otava. 2002.
Hietamies, Laila: Siellä jossakin. Otava. 2003.
Hirvonen, Tuula: Finnepigen, Finskt krigsbarn i Danmark, svenska. Sahlgrens förlag 2007, ISBN 978-951901655-9
Holmström Degerman, Anna: Modighetsprovet. Bokförlaget Opal, Bromma. 2008. Ungdomsbok. Mormor är krigsbarn. ISBN 978-91-7299272-6
Holopainen, Liisa: Aili-Kaarina och fosterlandet. Sahlgrens förlag, 2011. ISBN 978-951-901-682-5
Häggström, Terttu (red): Finska krigsbarns livsberättelser. Att leva med uppbrott och rotlöshet. Tornedalica 2003.
Hämä, Erkki: Jeesus oli vihainen. Neirol-kustannus, 2008.
Hämäläinen, Teuvo: Vinterkrigets barn. Borås. 1997. Självbiografisk berättelse av en karelsk pojke som inte blev krigsbarn. Översättning av Antti Kouhia, med en exposé om krigsbarnsverksamheten.
Höynä-Nilsson, Marjatta: Censurerad verklighet. Lumio förlag. 2007. ISBN 978-91 976164-5-4
Istanmäki, Sisko: Niin paljon parempi mies. Tammi. 2000.
Jalmariz, Eero: Finske Ahasverus. Jorden runt på 50 år. Axplock. 2008. ISBN 978-91-85385-56-0
Jalonen, Harri: Resa mot okänd framtid. GML Förlag, Stockholm. 2015. ISBN: 978-91-87247-99-6.
Jalonen, Harri: Framtidens gestaltning. GML Förlag, Stockholm. 2015. ISBN: 978-91-88173-15-7.
Juhl, Tapio: De gode hensigters tid. 2015. Självbiografi. Privat utgivning och försäljning, Danska.
Jäderin-Hagfors, Maja: Klassens fosterbarn. Berättelse för flickor. Stockholm. B Wahlströms. 1941.
Jäderin-Hagfors, Maja: Två små flyktingar. Berättelse för flickor. Stockholm. B Wahlströms. 1944.
Järvi, Ebba: Minnen från Finlandshemmet i Strömsberg. Ur Strömsbergs Bruksgille 10 år. 1992.
Kainulainen, Martti: Oi Suomi synnyinmaa. Om en pojkes ansvar när fadern ligger vid fronten. Kirjayhtymä. 1991.
Kaisla, Kari (red): Heijastuksia. Neirol, 2009.
Kalske, Tauno (red): Tapahtui Suomen Turussa. Muistoja sotavuosilta 1939-1944. Turku. 1987.
Kehusmaa, Pentti: Kivionkalo. 1996.
Kehusmaa, Pentti: Korpijärvi. 1997.
Kirves, Jenni: se Lagerholm.
Kleemola Olli: se Lagerholm
Kling, Rolf: Självbiografiska samtal om krigsbarnstiden i bokform, Recito 2010.
ISBN: 978 918653985 6
Knuutila, Jarmo, Levola, Kari (toim.): Sotalapsi ei unohda. Helsinki. Tammi. 2000.
Kojo, Raimo O: Pojan Sota, Kustannus HD, Tallinna 2013, ISBN 978-952-5964-6
Kokko, Erkki: Me, sotalapset. Neljän veljeksen tarina. Minerva-kustannus OY, Juva, 2009. ISBN 978-952-492-279-1
Kokko, Erkki: Pois pit lähtii ka hyvin käv. Evakkokertomuksia ja henkilökuvia. Krönika över släktens minne av hembygd, och familjemedlemmars liv i text och bild efter evakueringen. Helsinki Bofori OY 2015.
Konttinen, Aili: När Inkeri kom hem. (Liber 1961, originalet utkom 1947). På finska: Inkeri palasi Ruotsista.
Porvoo 1947. Barnbok. Följdes av Inkerin kesä (Inkeris sommar) 1949 och Inkerin talvitouhut (Inkeris
vinterbestyr) 1950, enbart på finska.
Kuorsalo, Anne, Saloranta, Iris: Evakkolapset, Gummerus, Juva 2012. ISBN 978-951-20-9143-0. Antologi.
Kostamo, Eila: Lapsinainen. WSOY. Porvoo. 1978.
Kostamo, Eila: Mulperipuun mehu. WSOY. 2002.
Kosunen, Kauko: Isän henkselit. Mediapinta, 2008.
Kovács, Magdolna (red): Olin sotalapsi. Samling berättelser. Siirtolaisuusinstituutti, Åbo, 1996.
Kulturföreningen Viva: Boken Fragment av liv; Berättelser från krigstiden. Lund 2013, Antologi med intervjuer av 34 personer om deras krigstidsminnen, bl.a. krigsbarnet Sirkka (Tuominen) Gurby.
Krohn, Aarni: Kun viisitoista vuotta vaan. 1983.
Kyllönen, Sulo: Kainuun sotalapset kertovat. Paltamo. 2001.
Kymenlaakson Sotalapset: Sov gott - suukot... Kymmenedalens Krigsbarn rf, 2006.
Lagerholm, John +: Me puolustimme elämää. Naiskohtaloita sotakuvien takaa. Otava 2010.ISBN 978-951-1-24660-2
En fantastisk bok i ord (finska) och bild om krigsårens kvinnor och deras arbete på hemmafrontens
folkförsörjning, som lottor nära fronten vid utspisning, omhändertagande av skadade och döda, i olika
former av kommunikation mm mm. Även svenska Röda Korsets personal omnämns.
Lahtela, Markku: Yksinäinen mies. Gummerus;1976. ISBN: 9512012812
Lander, Leena: Iloisen kotiinpalun asuinsijat. Fiktion. Helsingfors 1997. På svenska: Den glada hemkomstens boplatser. Bonniers 1999. ISBN 91-7643-603-9
Larsson, Dawid: I granatregn vid Hangö och på slagfält i öster. 1942.
Laulajainen, Leena: Olipa-kerran-maan kukat, eli Liisa särkyneen peilin maassa. Weilin+Göös. 1982. Barnbok.
Laulajainen, Leena (red): Sota-ajan lapset. Tammi 2006. ISBN: 9789513137267
Lehtinen-Palme, Toini: Riitta ja Asko Ruotsissa. Valistus. Helsinki 1948.
Lehtiranta, Leila (red): Matkalla kodista kotiin. Sotalapset muistelevat. Vantaan Pohjola-Norden ry. 1996.
ISBN 952-90-7954-0
Leino, Ilmari: En finnpojke i Småland. Egen utgivning. Kristianstads Boktryckeri AB, 2005.
Leo, Veronica: Ekorrögon (Oravansilmät). Barn- och bilderbok. 1990. ISBN 91-27-02291-9 (inb)
Lindgren, Astrid: Jorma och Lisbet. Astrid Lindgren-sällskapet, medlemsblad 25, 2009.
Lindqvist, Anna: Tryggare kan ingen vara. Finska krigsbarn i Halland berättar. Hallands Bildningsförbund 2019.
ISBN 978-91-639-6983-6
Lundberg, Madeleine: En lektion i svenska. Självbiografisk roman.1988. ISBN 91-0-047524-6 (inb)
Lundgren, Åke: Urhos flykt. (Inte krigsbarn, men tangerande öde.) 1994. ISBN 91-7161-095-2 (inb)
Lundeqvist, Riitta: I mammas fotspår. Mångkulturellt centrum, Tumba. 2009. ISBN 978-91-86429-00-3
Lundkvist, Anna Lisa: Vägen till Kanarieön. Stockholm. Gebers. 1945.
Luttinen, Kaija: Hyvä maku jäi suuhun. Kustannusosuuskunta Muusa. 2002. ISBN 9525402045
Luttinen, Kaija (red): Kaksi maata monta kotia. Länsi-Suomen sotalapset. Antologi. 2003.
ISBN 952-91-6282-0
Lönnström, Else, Magnusson, Terttu: Med krigets vindar. 1991. (Egenupplevda berättelser.)
Maryk, Michael: Sunpath. Strategic Book Oublishing, Durham, CT. ISBN 978-1-60911-002-4.
Meriluoto, Aila: Kotimaa kuin mies. WSOY. Porvoo 1977.
Moberg, Vilhelm: Våra krigsbarn. Artikel:Vilhelm Moberg i Vadstena: ung journalist och författare.
Vadstena 1993.
Mäkelä, Ritva: Sotalapsien tarinoita. Lempäälän kunta. Vammala 2005. ISBN: 951-98136-5-9
Mörjebrant, Paavo: Flykten från Karelska näset till Norsjö. Egen utgivning 2011? Biografi med genealogi. 95 sid.
Niland, Gunnar: Väinö, en berättelse om tre hemlösa finska barn. Svenska Kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1942.
Niskanen, Jarmo: Kahden Polun välissä. Självbiografi. Eget förlag 2012, ISBN 978-952-93-0399-1.
Nilsson, Ann-Charlotte: FINSKA KRIGSBARN. Skolarbete om författarens far. Ystad 1999.
Nurmi, Jaakko: Kadonnut vuosi. MinunKirjani, HansaPrint OY, Vantaa. 2011. ISBN 978-9525732245
Nyberg, Anita: Vi som kom med lapp om halsen. Berättelse till egna akvareller. ISBN 978-91-6339664-9
Nyström, Carita: Den förvandlade gatan. Roman. Kmedia, Vasa. 1991. ISBN 951-95237-5-8
Nyström, Ruben: Pirkko från Palosaari. Lindblad, Uppsala. 1945. På finska: Palosaaren Pirkko. 1946. Sista kapitlet, avskedet, känns genuint.
Näshulta Hembygdsförening: Till en främmande värld. Finska krigsbarn berättar. 2008.
Ollikainen, Rauni I: Finnish Beginnings, A childhood in Finland. A memoir. : Createspace, 2012
ISBN 978-148182957-1
Olsson, Anneli: Lilla Edets Tryckeri AB. 2010.
Ohlsson, Irene: Från Karelen till Afrika. Affärstryckeriet Broby. 1999.
Olsson, Irja: Vi var också gisslan! - som krigsbarn från Kemi till Gävle. Artikel i Tornedalens Årsbok 2004.
Olsson, Irja: Soldatens dotter. Sahlgrens 2005. ISBN 951-9016-43-0
Olsson, Irja: Soldatens dotter. Sahlgrens 2005. ISBN 978- 951-9016-90-0
Olsson, Irja: Kriget kastar långa skuggor, Sahlgrens 2012. ISBN 978-951-9016-0
Ortmark Almgren, Sinikka: Du som haver barnen kär. LT:s förlag. 1989. SinOA, 2003.
Ortmark Almgren, Sinikka: Var blir maskrosor gulast? SinOA Information, Stockholm. 2003.
Ortmark Almgren, Sinikka (red): Krigsbarns erinran. SinOA. 2004. ISBN 91-974592-2-4
Ortmark Stymne, Sinikka: Kära mamma, Sinoa 2013 ISBN 978-91-974592-5-9
Oulun Seudun Sotalapset: Suuri matka vieraalle maalle. 2010.
Paaso, Eeva, Paaso, Ilmi, Ekberg, Martta: Rakas isä/Kära pappa. Egen. 2002.
Paatero, Maritta: Kuin oma tytär. Kotkan Kirjapaino, Hamina. 2007.
Pajuoja, Reijo: Som krigsbarn i Danmark. (På finska: Sotalapsena Tanskassa). Kaakon Tanskan-ystävät, Lappeenranta. 2000.
Paldanius, Jorma: Det lilla krigsbarnet Jorma. Egen utgivning. 2006.
Palomäki Schmidt, Kai Joel: Købmandens finnedreng, Forlaget Gammelting 2012, ISBN 978-87-90077-32-7
Penttinen, Päivy: Olethan minulle isä. Hyvinkää 2004. ISBN: 952-91-7476-4
Perttunen, J Erkki: Havinaa. Uniprint Oulu 2012, ISBN 978-952-93-0589-6
Pyyvaara, Pentti: Sotalapsi Helsingistä. Vantaa 2003.
Ratia, Ahti: Laps´ Suomen, Karjalan kauniin. Compania Comder förlag. 2006. ISBN 9789197473057
Rohlin, Arja: Lilla barn. Sahlgrens, Helsingfors. 2004. ISBN 951-9016-33-3
Roslin, Bertil: Den förlorade sonen. Ett krigsbarn i Uppsala 1940-1947. Uniprint Åbo 2009.
Rousku, A Verden er ikke forandret. Et finnebarns erindringer. Forlag BOD, Norderstedt,
Tyskland 2009.
Räikkönen, John: Life is an Amazing Song. CreateSpace, 2010. ISBN1453735100
Räntilä, Pirkko: Sotalapsi 4779. Barents Publisher 2006. ISBN 91-89144-30-9. På svenska som talbok se sid 10.
Räntilä, Pirkko: Sotalapsen kotimaa. Barents Publisher. 2007. ISBN 978-952-517927-9
Saarinen, Raimo: Simma med svenskar. Sahlgrens. 2007. ISBN 978 951 9016 65-8. Sjävbiografi.
Sahlberg, Asko: Irinan kuolemat. Like Kustannus OY, Helsinki. 2015. ISBN: 978-952-01-1292-9.
Saine, Kaarina: Inget krig utan krigsbarn. Nomen, Visby, 2008. Books-on-demand. ISBN 978-91-86193-22-5
Salin, Virpi: Tyhjä syli. En mors brev till Sverige 1942-1946 WSOY. 2002. ISBN 951-0-26540-3
Sandelin, Singa: Gäst i eget hem. Schildts, Helsingfors. 1982. ISBN 951-50-0265-6
Sandman Lilius, Irmelin, Böckman, Heddi: Hand i hand. Schildts. 1997.
von Schoultz, Solveig: De sju dagarna. Kapitlet Resa i krig.1942 (1987).
von Schoultz, Solveig: Nalleresan. Barnbok. Schildts. 1944. Nyutgåva Rabén & Sjögren 1981. Faksimilutgåva Schildts 2007. ISBN: 9789515017161
Seppä, Soile: Ikävä kotiin. Oulu: Kirjaseppä, 1994. ISBN 951-96938-0-7
Strömberg, Sonia: Sinikka. Fiktion. Författares Bokmaskin, Stockholm. 1988.
Suikki, Toivo: Ihmisiä, vuosia, tapahtumia. Huddinge. 1989.
Söderlind-Brydolf, Christina: Sirpa. Berättelse för flickor. Stockholm. B Wahlströms. 1954.
Takanen, Anna: Sörjen som blev. Bonniers 2019. ISBN 9 789100 180089. Översatt till finska: Sinä olet suruni. 2020.
Thorn, Christina: Krickes krig. Sahlgren. 2001. ISBN 951-9016-11-2 (inb).
Trotzig, Astrid: Patrioter. Bonniers. 2006. Fiktion. Huvudpersonens mor är krigsbarn, har en stor roll.
Tuominen, Maija-Liisa: Sotalapsen muistelmat. Pilot-kustannus. 2006.
Tyni, Anja E.: Finnungen. Ärlans förlag. 1998. Fiktion med självbiografiska inslag. ISBN 9197269867
Törnered, Barbro: Finnpojken, Bokverk AB, 2013-06, Roman/Fiktion (Krigsbarnet Antti bär på svåra
upplevelser när han kommer till Öland och en kärlekslös familj) ISBN:9789186413071
Unnerstad, Edith: Pikku-Lotta. Stockholm. Fahlcrantz och Gummaelius. 1941.
Wahlberg, Lauri: Ett krigets barn. Eget förlag. Torshälla. 2003.Offsettryck, limbindning.
Waronen, Aaro: Sotakokemuksia lapsen silmin. Books on Demand. 2011. ISBN 978-952-498-906-0. Författarens berätttelse om sina upplevelser som krigsbarn i Norge är sannolikt falska. Inga bevis att han ens varit där.
Vastamäki, Katarina: Min pappa - ett krigsbarn. Books-on-demand, Visby. 2009.
Welin, Ulla: Naisen kaaret. Runogalleria, Helsinki. 1997. (Poesi, delvis krigsbarnsbakgrund.)
Vesterberg, Sinikka: En gång krigsbarn. Seaview Press, Australien. 1998. Ny utökad upplaga 2005. På finska: Kaksi kotimaata. Hämeenlinna Karisto. 2000.
Vesterberg, Sinikka: Skymt av livet. Seaview Press, Australien. 1999.
Westergård, Sirkka-Liisa: Tacka nu vackert. Sahlgrens. 2002. Självbiografi.
Westergård, Sirkka-Liisa: Kappsäcksresan. Mariehamns Tryckeri 2006.
Westman, Runa: Varför just du? Krigsbarn i Jämtland. Jengel förlag, Östersund. 2007.
Widebäck, Barbro: Lekkamraterna. Bra Böcker. 1976. En liten roman om tre ungdomar mer olika bakgrund.
Vikberg, Tuulikki: Finnungen. Förlag Hede. 2019. 90 sid Inb. ISBN 9789188159618 En finsk flicka,
vars familj flyttade till Sverige sent 40-tal, berättar om sina ungdomsminnen. Var inte krigsbarn.
Wrede, Brita: Ungdom i Fält, Lindfors Bokförlag 1942. En roman om två finska unglottors liv och arbete
Yrjö-Koskinen, Rea: Lasinsiruja kämmenellä. WSOY. 2001.


Facklitteratur (avhandlingar, undersökningar, rapporter etc)
Alastalo, Hanna: Sotalasten lapsuusajan olosuhteiden ja perheen ilmapiirin yhteys nykyiseen elämäntilaan. Pro gradu-työ. Tampereen yliopisto 2005.
Andersen, Erik: Finlandshjælpen. Beretning fra Centralkomiteen for Finlandshjælpen 1941-49. Köbenhavn 1949.
Andersson (Eklöf), Hanna: Finska krigsbarn. Barnförflyttelsen från Finland till Sverige under andra världskriget. Högskolan i Halmstad, Historia, C-uppsats ht 1999.
Andersson, Lilian: Migration i Norden. Älvsborgs län: in- och utvandling, säsongarbete, arbetsvandringar, finska krigsbarn, gårdfarihandel m m, litteraturförteckning. Borås stadsbibliotek. 1996.
Andersson, Pentti: Post-traumatic stress symptoms linked to hidden Holocaust trauma among adult Finnish evacuees separated from their parents as children in World War II, 1939-1945: a case-control study. International Psychogeriatric Association 2010.
Andersson, Pentti: En klinisk studie av Finska flyktingbarn från andra världskriget, 1939-1945.2020.
ISBN 978-91-639-9201-8.
Andersson, Thore: Finska barn fick vård i Glemminge. , Ystad 2000.
Antikainen, Kirsti: Suomalaiset sotalapset Ruotsissa talvisodan aikana. Historian pro gradu-työ, Joensuun
yliopisto. 1989.
Aura, Anna. Finska krigsbarn, Hur gick det till? Växjö universitet. C-uppsats 2003.
Boëthius, Ulf: Om finska krigsbarn i svensk barn- och ung-
Barnboken nr 1-2010.
Bogdanoff, Orvo: En salt tår i ögonvrån. En omfattande dykning i krigsbarnstemat genom undersökning om postkort/vykort/brev/brevmärken och fotografier, där Bogdanoffs egen upplevelse som krigsbarn, ger en unik djuphet till historien som bildkorten berättar om. 329 sid. Eget förlag 2010
Boström, Bengt: Finlandsbarn i Värmland. Ingår i: Värmland i krigets skugga; ISBN 91-85224-28-6; S.44-51: fotogr.
Bruun, Elsa, m fl: Suomen lasten kiitos Ruotsille. 1943. Svensk version: Med 40 000 finska barn i Sverige. En Folkvandring i smått. 1943.
Båsk, Katja: Finländska krigsbarn i Sverige. Forskningsprojekt. (Serien Migrationen Finland-Sverige.) 1976.
Carlberg A, Folkesson E, Knutsson E, Kromnow B:
till Sverige mellan åren 1941-1946 och sedan stannade kvar. Växjö Högskola 1981.
Carlquist, Erik: Solidaritet på prov Finlandshjälp under vinterkriget. Allmänna Förlaget, Stockholm. 1971.
Cederquist, Jonas (red): Ögonvittnen berättar. Lottakårens kvinnor i beredskap 1939-1945. Riksförbundet Sveriges Lottakårer. 2004.
Cronstedt, Jean: Finlands långa ödeskamp. Ett krigsbarns betraktelser. Eget förlag. 2010. ISBN 978-91-633-7528-6
Dahlborg, Camilla: Ensam i ett okänt land - hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige under andra världskriget. C-uppsats. Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete. Januari 2008.
de Geer, Eric: Finländare i Göteborg II. (Rapport i anslutning till utställningen Finsk Sisu i Kronhuset i Göteborg.) 1980.
de Geer, Eric: De finländska krigsbarnen i Sverige 1941-1948. Stockholm. 1986.
Edvardsen, Annu: Det får inte hända igen. Finska Krigsbarn 1939-45. Askild & Kärnekull. 1977. På finska: Sotalapset. Se även Liikkanen, Annu. Det första standardverket!
Edvardsen, Annu: Suomen kieli Ruotsissa. Suomalaiset sotalapset Ruotsissa. Stockholm 1985.
Ekberg, Henrik: Finländska krigsbarn i västerled. I: Finlands historia 4, red av Henrik Ekberg. Schildts. 1999.
Ekebom, Malin: Bästa föreståndarinna! Föräldrakänslor i brev till tre svenska barnhem för finska krigsbarn 1944-1947. Examensuppsats 2011, Helsingfors Universitet, Humanistiska fakulteten.
Ekelin, Anneli: Massförflyttningen av finska barn under andra världskriget. Komvux Kronborg, Malmö, VT 1999.
Elgenmark, Olle: Svensk sjukvård för finska barn under år 1942. Särtryck ur Svenska Läkartidningen nr 10, 1943.
Eneberg, Kaa: Hela Sverige ställde upp för de finska flyktingbarnen
Olof Santesson. DN. 1998.
Engdahl, Marika: Ville ingen ha mig? De finska krigsbarnens placeringar i Sverige 1941-45 utifrån kön, ålder,
social bakgrund och etnisk tillhörighet. C-uppsats i historia, Mälardalens Högskola, 1998.
Epäilys, Paul: Fosterföräldrar. En studie av de finska krigsbarnens svenska fosterföräldrar 1939-1947. Historiska
institutionen, Göteborgs Universitet. D-uppsats vt 2001.
Eriksson, Ruth: Dagbok från ett sjuktåg under fortsättningskriget. Ingår också
anteckningar om barntransporter till och från Torneå. Schildts. 1988. ISBN 951-50-0405-5.
Eronen, Jussi A: Lastensiirrot poliittisenä kysymyksenä jatkosodan alun Suomessa. Poliittisen historian pro
gradu-tutkielma, huhtikuu 1996, Helsingin Yliopisto.
Erving-Odelberg, Helmi: Finsk skola i Backe 1942-1943. Sid 85-94 Kapitel i Fjällsjö Krönika 2002, Fjällsjö Hembygdsförening
2003.
Ett land ett fosterland. Till Finland från Göteborgs Praktiska Mellanskolor, Göteborg. Bröderna Weiss
Boktryckeri, 1940. Häfte, 36 sidor.
Evans, Alvin L.: Ero ja lapset. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsiraportti A 44. Helsinki 1984.
Faberstedt, Christer: Finska spår i Hälsingland. Artikel i Hälsingerunor 2006.
Fagerholm, K.A.: Puhemiehen ääni. Helsinki 1977.
Fagerlund, Bengt (red): Sotaa ja leikkisotaa. Sota-ajan kuopiolaisnuoret muistelevat. Juva 1994.
Fellman, Marielle: Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946. C-uppsats i kulturgeografi,
Örebro Universitet, VT 2010.
Flystam, Irene. Finska krigsbarn 1939-1945. Specialarbete vårterminen 1981. (Älghultskrönika nr 47 (1990),
Grönroos, Göran (red): Pargasbarn i krig och fred. Barndomsminnen från Finland och Sverige. Pargas hembygdsförening.
2004.
Hallinder, Annika/Risan, Pia: Flykting i går och i dag. Artemis. Skellefteå museum 1993. Innehåller artiklar om
finska krigsbarn och annat om finska flyktingbarn under Lapplandskriget. ISBN 9187762-75-7
Hedvall, Gunnel: Ågrenska konvalescenthemmet. Finska krigsbarn med tuberkulos. Kapitel i Göteborg Förr och Nu,
Göteborgs Hembygdsförenings skriftserie XXIV-1992. ISBN 0348-2189.
Heikkola, Leena: Lapin historiaa. Rovaniemi 1982.
Heilala, Cecilia: The Child in the Eye of the Storm unveiling the war child syndrome. Helsingfors universitet. 2016
ISBN 978-951-51-2379-4.
Hemming, Risto: Ett guldland dock. Hur Finland blev resmål för svenskarna.
beskrivs på några sidor byråns arbete med de finska barntransporterna. Utgiven som jubileumsbok av
Finska Turistbyrån (80 år) 2006, ISBN 951-5059-78-3.
Henriksson, Susanne, Pettersson, Kristina: Finska krigsbarn sett ur ett norrbottniskt perspektiv. D-uppsats,
Luleå Tekniska Universitet, Historia, 2002:5.
Hietanen, Silvo: Kahden kodin lapsuus suomalainen sotalapsi. Teoksessa Kansakunta sodassa 3. Kuilun yli.
Valtion Painatuskeskus, Opetusministeriö. Helsinki 1992.
Hildebrand, Karl Gustaf, Lagercrantz, Olof: Finlands sak är vår. 4 sidor. Korsband till de svenska hushållen,
december 1939.
Holm, N.F.: Finlands sak var vår. Strängnäs. 1968.
Häggström, Nils, Borgegård, Lars-Erik, Rosengren, Annette: När finländarna kom. Migrationen Finland-
Sverige efter andra världskriget. 1990.
Häggström, Borgegård & Rosengren: Migrationen Finland-Sverige. Kulturhistoriska undersökningar. Nordiska
Museet, Stockholm. 1974.
Höök, Matti: Jotta edes lapset säästyisivät. Mediapinta 2010, Hft 180 sid, ISBN 9524645726
Inkinen, Veikko: Sotalapsi kirjoittajana. Elämäkerran kirjoittamisen ulkokirjalliset vaikeudet. Kandidaatti
tutkielma. Jyväskylän avoin yliopisto. 2007.
Innala, Elin: Finska krigsbarn. C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet. 2006.
Jacobsson, Ingrid, Nylander, Elisabeth (+Andersson, Magdalena, Lundgren, Michael): Finska Krigsbarn på
Gotland 1941-1946. Högskolan
på Gotland.
Jalo, Margit: Tilastoa lastensiirroista Ruotsiin vuosina 1941-46. Sosiaalinen aikakausikirja 1950:44.
Jalo, Margit: Statistik över barnförflyttningen till Danmark åren 1939-44, gjord för Mannerheimförbundets
danska utskott.
Janfelt, Monika: Svensk krigsbarnsverksamhet 1919-1924. I Historisk tidskrift för Finland, 1990.
Janfelt, Monika: Barn av ett krig. Krigsbarnsverksamhet som humanitär insats i Sverige och Danmark efter
första världskriget. Lic-avhandling, historiska institutionen vid Åbo Akademi, 1994.
Janfelt, Monika: Stormakter i människokärlek. Svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-24. Doktorsavhandling. Åbo
Akademi 1998.
Janser, Rauni, Johansson, Ella: Några finska krigsbarn i Skåne, Sem.uppsats ET 002 HT 1980 27 s.
Johansson, Alf: Finlands sak. Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-40. Allmänna Förlaget,
Stockholm. 1973.
Jonsson, Paula: Att vara barn till ett finskt krigsbarn: en andragenerationsstudie. Lunds Universitet, vol 10, nr
12. 1996.
Kalllioniemi, Jouni: Många barns långa utlandsresa började med att en främling hämtade dem hemifrån. Kapitel i
-1945. Vähäheikkilän Kustannus storverk om
Finland under krigsåren. Åbo 2008. ISBN 978-952-99681-5-2.
Kallioniemi, Jouni: Du finländska barn. Kapit -1945 sett med
ISBN 952-00681-0-5.
Karis-Billnäs gymnasium: Från fadder till vän. Alingsås och Karis 1940-1948. Andra rapporten i ett gymnasieprojekt:
Gymnasisterna beskriver omfattningen av Alingsås
fadderhjälp till Karis. Gymnasiets egen utgivning. Vasa 2006.
Kavén, Pertti: 70 000 pientä kohtaloa. Sahlgrens, 1995. Ny reviderad upplaga 2004. På svenska: 70 000 små öden.
Ny omarbetad upplaga, 2003. Standardverket!
Kavén, Pertti: Humanitaarisuuden varjossa. Poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin sotiemme aikana ja niiden
jälkeen. Doktorsavhandling, Helsingfors universitet. 2010.
Kavén, Pertti: Sotalapset. Toiveet ja todellisuus. Populärversion på finska av ovanstående avhandling. Minerva 2011.
Kavén, Pertti: Krigsbarnen. Förväntningar och verklighet. Populärversion av ovanstående avhandling ,
Saarijärvi 2012, ISBN 952 92 9657 6
Keski-Suomen Sotalapset ry: Pitäkää mukuloista huolta. Keskisuomalaisen sotalapsen historiakirja. Jyväskylä
2000. Innehåller utöver berättelser, dikter och essäer även material baserat på enkäter.
Kinnunen, Carin: Om ett antal finländska krigsbarn i Danmark. Laudaturavhandling.
Kirves, Jenni, Närhi, Sari, Siltala, Juha: Sodan kasvattamat. ISBN 9789510367339. WSOY 2010.
Kivitie, Valma, Heino, Toivo, Marttinen, Lasse (red): Suomen lapset kiittävät. Officiellt bild- och textdokument
med tacksamhet riktad till svenska och danska familjer. Helsinki 1949.
Kontu, Rauni: Lapsi sodan seassa. 1996.
Korhonen, Mikael (red): Vallonsmeder och krigsbarn: historier om Pojo-bor under tre sekel. Pojo lokalhistoriska
arkiv. 1995.
Korppi-Tommola, Aura: Ystävyyttä yli Pohjanlahden. Vammala 1982. Vänskapsband över Bottenhavet.
Korppi-Tommola, Aura: Terve lapsi kansan huomen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteiskunnan
rakentajana 1920-1990. 1990.
Korppi-Tommola, Aura: Sotalapset. Tutkimusraportti. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki 1996.
Korppi-Tommola, Aura: War and children in Finland during the Second World War. University of Tampere 2008
ISSN 0030-9230
Kruse, Ethel: Berättelser om finländarna i Norberg 1944-86. 1986.
Kujala, Erkki: Sodan pojat. Sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden näkökulmasta. Jyväskylä
Studies in education, psychology and social research, Jyväskylä. Doktorsavhandling. 2003.
Laakso, Sirkka: Elämää edestakaisin. Karjalaisten evakkotaival 1939-1944. Etelä-Karjalan museo. Lappeenranta
1994.
Lagnebro, Lillemor: Finska krigsbarn. Doktorsavhandling Umeå 1994. ISBN 91 7174 985 3
Laitinen, Nelly, Lindholm, Pia: Krigets barn, Utbildningsmaterial. Atlantis 2014 ISBN: 9789173536950
Landin, Anna: Örebro under finska vinterkriget. Vad tyckte och gjorde politiska aktiva örebroare? B-uppsats,
Högskolan i Örebro, humanistiska institutionen, 1994.
Larsen, Marianne Clement, Boysen, Jesper: Finnebørn et stykke Danmarkshistorie. Föreningen Norden 1999.
Larsson, Henning: Hjälpen i nödens årtionde 1939-1945. Finlands Ödesår. En lokal forskare beskriver hjälpen i
Vindeln med intervjuer och referat ur litteratur och artiklar. Vindeln 2002.
Lentinen, Lasse: Työläjärvi. Tasavallan tahtonainen. Porvoo ja Juva 1982.
Lennartsson, Elisabeth: Finska barnen på Henriksfält 1942-1945. .
Liikkanen (Edvardsen), Annu: Med lapp om halsen. (Det får inte hända igen). 70 000 finska krigsbarn 1939-46.
Inter Terras 1995. På finska: Lappu kaulassa (Sotalapset).
Liljeberg, Karin: Yks pari kenkiä. Käytännön lastensuojelutyötä sotienjälkeisessä Suomessa.
Lindblom, Tor: Om den ljusnande framtid är vår. Skrifter utgivna av svenska folkskolans vänner, Ekenäs tryckeri.
1995.
Lomu, Juhani: Lastensiirtokomitea ja sen arkisto 1941-49. Kirjoitus ylempää arkistotutkintoa varten 1.10.1974,
KA.
Malmberg, Bertil: Ett barn byter språk (Lapsi vaihtaa kieliä). Serien Finska språket i Sverige. 1984.
Matero, S., Mattila, A.: Pienten pitkä matka. Tutkimus sotalapsuudesta ja siihen liittyvistä separaatiokokemuksista.
Jyväskylän Yliopiston varhaiskasvatuksen laitos, kasvatustieteen kandidaatintyö. 1999.
Mattsson, Algot: Timo Bokförläggaren som blev en legend. (Om Timo Kärnekull, finskt krigsbarn.) Wiken 1993.
Mattsson, Barbara: A Life Time in Exile. Finnish War Children in Sweden after the War. Doktorsavhandling,
Jyväskylä universitet, 2018. ISBN 978-951-39-7565-4 (PDF).
Matvejevna, Siiri: Välkommen till Sverige. Material från Riksarkivet, Stockholm. Akaki Books 1996.
Meinander, Henrik: Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap. Söderströms, Borgå. 2009.
Melander, Anna: Finska krigsbarn. Separation från biologiska familjen och fosterfamiljen. Lunds Universitet,
Socialhögskolan, vt 1996.
Mortemore, Sharon, Hirvonen, Karita, Silite, Sanda: Hur påverkade Sverige och dess grannländer varandra
under andra världskriget? Kap 4.2 Finska krigsbarn. Projektuppsats svenska III, Institutionen för
NordiskaSpråk, Stockholms Universitet, Vt 1998.
Nehlin, Ann och Söderlind, Ingrid: Barntransporter från Finland till Sverige under andra
Världskriget. Rapport om forskningsarbetet i Arbetarhistoria 2014: 4 (152) Tema Fred och krig,
Arbetarrörelsens Arkiv och Biliotek. (Se också Pickford,[Nehlin] Ann)
Nehlin, Ann. Building Bridges of Trust: Child Transports from Finland to Sweden during the Second World War.
Historiska Institutionen, Stockholm University, may 2017 ISSN: 0729-2473
Niittuinperä, Anneli: Sotalapsesta yhdistyksen jäseneksi. Tutkimus sotalasten tarinoista. Internet 2001.
Niittuinperä, Anneli: Muutto ja muutos sotalasten kertomuksissa. Helsingin Yliopisto. 2002.
Nilsson, Jan-Olof: I Falkenberg under andra världskriget. Bokförlaget Settern. 1999.
Nilsson, Orvar: När Finlands sak blev min. Sid 63 o ff. Schildts, 2002.ISBN 951 50 1290 2
Norborg, Carl: Västsvenska kyrkfolkets Finlandshjälp. Västra Sveriges kyrkl. bokförlag. 1943.
Nordin, Sofie: Förflyttningen av de finska krigsbarnen, en god gärning eller ett fatalt misstag? Ålands Yrkesskola,
examensarbete vt 2001.
Nyberg, Bertel: Pohjoismaiden avun Suomen Keskuksen toiminta 1939-40. Kappale sodanaikaisen
lastensuojelunhistoriasta. Sosiaalinen aikakausikirja 34/1941.
Näslund, Lena: Uppdrag Barn. Göta Roséns långa liv i samhällets tjänst. Hjalmarson & Högberg, Stockholm.
1999.
Olausson, Kaija: Finska krigsbarn. B-uppsats. Stockholms universitet, Ekonomisk-historiska Institutionen. 2006.
Olausson, Kaija: Uppsats, magisterkurs. Stockholms Universitet
2007.
Olsson, Jan-Olof: Någonstans i Sverige. Bonniers 1974.
Opetusministerio: Kansakunta sodassa. Helsinki 1989,. ISBN 95 186 1423 7
Ormio, Leena, Porio, Anja: Sotaan loppui lapsuus. Kirjapano 2002.
Pekkalainen, Tuulikki: Lapset Sodassa 1918. Om barnsoldater och andra under inbördeskriget. Kustantaja 2014.
ISBN 978-951-31-6939-8
Persson, Anders: Finlands sak var svår. Stockholm 1979.
Persson, Eila, Hiekkala o Saarinen, Leena: Separationsålderns betydelse hos en grupp finska krigsbarn - 50 år
efteråt . Lunds universitet. Enheten för psykoterapeututbildning, 1996.
Pettersson, Mats: Finska krigsbarn i Göinge barnen som kom med lapp om halsen. Särtryck ur Västra Göinges
Hembygdsförenings Skriftserie, LI 2003.
Pickford, Ann: Världens största barnförflyttning. En uppsats om finska krigsbarn och svensk flyktingpolitik under
andra världskriget. Stockholms universitet, avd. för Idéhistoria, HT 2000. (Se Nehlin Ann)
Pukkila, Hanna: Kotirintaman lapset.Tammi. 2008.
Pulma, Panu, Turpeinen, Oiva: Suomen lastensuojelun historia. Kouvola 1987.
Pykäläinen, Päivi: Sotalapset. Tutkimus sotalasten kokemuksesta ja elämänvaiheesta. Turun
terveydenhuoltooppilaitos 1996.
Raatikainen, Eila: Evakkotaival. Rovaniemi, 1974.
Ressler, Everett M., Boothby, Neil, Steinbock, Daniel J: Unaccompanied Children. Care and Protection in Wars,
Natural Disasters, and Refugee Movements. Oxford University Press 1988.
Riksförbundet Finska Krigsbarn: Enkät 2001-2002. Besvarad av 265 medlemmar inom RFK. Bearbetad och
sammanställd av Pirkko Ahlin. Kopia av enkätsvar och sammanställning i pärm.
Riksförbundet Finska Krigsbarn: Krigsbarns erinran. Antologi, red Sinikka Ortmark. Sinoa 2003.
ISBN 91 974592 2 4
Riksförbundet Finska Krigsbarn: Visst klarade vi oss. Kompendium till Krigsbarns erinran. 2004.
Riksförbundet Finska Krigsbarn: Det gällde också finska barn. RFK:s krav på lika rätt till upprättelse och ersättning
för finska krigsbarn som utsatts för övergrepp eller vanvård
Riksförbundet Finska Krigsbarn: Den stora barnevakueringen 1939-1945. Riksförbundet 25 år
Redaktörer Sinikka Stymne och Kai Rosnell.
Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Den Svenska Lottan: Medlemstidning för Lottakåren. Från större artiklar till
smånotiser om arbetet med krigsbarn, särskilt i årgångarna1940-1946. Finns tillgängliga på KB och flera
Universitetsbibliotek.
Riksförbundet Sveriges Lottakårer; 1924-1949 SVENSK LOTTARÖRELSE. Jubileumsskift. Fridmans boktr.
Stockholm 1949.
Riksförbundet Sveriges Lottakårer; SEKLERNAS ARV, Sveriges Landstormskvinnor. Jubileums-krönika för
åren 1924-1983. 190 sidor maskinskriven text med foto och tecknade illustrationer. Limbundna
stenciler. Lottakårens egen produktion och utgivning 1983.
Riksförbundet Sveriges Lottakårer: Lottorna i samhällets tjänst. Kapitlet Humanitär hjälp i krigets spår.
Kristianstad 1984. ISBN 91 85266 28 0
Rimmerfors, Einar: Det gällde livet. Flyktingöden och glimtar ur svensk hjälpverksamhet. Missionsförbundets
förlag, Stockholm. 1945.
Rossi, Paula: Krigsbarn - tvångssvenska eller ej? I: Svenskan i Finland 9, red. av Veikko Muittari & Matti
Rahkonen. Kielten laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylä 2006.
Rossi, Paula: Finskspråkiga krigsbarn till svenska hem att lära sig svenska genom direktkontakt under ovanliga
förhållanden. I: Koivukangas, O., Björklund, K. & Heikkilä E. Siirtolaisuus Migration, 4/2006, 7-12.
Turku: Siirtolaisinstituutti
Rossi, Tapani, red. TERVE Finska krigsbarn i Skåne berättar. Antologi. Hft.Egen utgivning 2002.
Rossi, Tapani: Räddade till livet. Om en stor svensk hjälpinsats för Finlands barn 1939-1949. Eget förlag,
Kristianstad 2008. ISBN 978 91 633 2619-3. Standardverk om barnhemsbarn och sjuka finska barn i
Sverige.
Rossi, Tapani/ Jensén, Sven: Finska Krigsbarn i Sverige, Göingen Knislinge Hembygdsföreningars årsbok 2013
Rung, Grete: Barn i et fremmed land Finska børn på Roskildeegnen fra 1941. Årsskrift for Roskilde Museum
1984-85.
Runtti, Susanna: Naapuriin evakkoon. Keuruu 1994.
Räsänen, Eila: Finska krigsbarn. Separationsupplevelser i barndomen och konsekvenser i vuxenålder. Kuopio
1996.
Rönkkö, Pirkko: Finska krigsbarn i text och bild på pressbilder i Sverige och Finland. Avhandling Pro Gradu, april
2007, Tammerfors universitet.
Saffle, Sue: To the Bomb and Back, Finnish war children tell their World War II stories, Krigsbarns finska o svenska
berättelser översatta till engelska. Första boken om finska krigsbarn för engelskspråkig publik.
Berghahn Books, New York 2015. ISBN 978-1-78238-658-2. Pocketupplaga 2020.
Salmi, Tuula: Kansakunnan lesket. Helsinki 1986.
Salminen, Heikki: Suomalaiset sotalapset ja Ruotsi: lastensiirto-organisaatiot, kuljetukset Ruotsiin ja paluu
Suomeen vuosina 1939-1957. Licentiatavhandling, Turun Yliopisto 2001.
Salminen, Heikki: Lappu kaulassa yli Pohjanlahden. Suomalaisten sotalasten historia. Siirtolaisuusinstituutti,
Turku. 2007.
Santavirta, Torsten: How large are the effects from temporary changes in family environment: Evidence from
child-evacuation program during WWII. Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholms
universitet. 2010.
Schildt, Mila, Runeberg, Arne (red): Finlandsbarnen i Danmark. Helsingfors 1960. Lapsemme Tanskassa. 1961.
Serenius, Mona: The Silent Cry. A Finnish War Child during World War II and 50 Years Later. International Forum
of Psychoanalysis 1995, Vol 4, no 1, sid 35-47.
Selkinen, Laila: Helsingin Yliopisto, progradututkielma,
1998.
Smeds, Astrid Marie-Louise: Finska krigsbarns minnesbilder av språkväxlingar i olika kontext. Åbo Akademi,
pedagogiska fakulteten, 2000.
Statens offentliga utredningar: SOU 2011:16: Vanvård i social barnavård. Slutrapport. Slutbetänkande av
utredningen om vanvård i den sociala barnavården. Finska krigsbarn behandlas i kap 1:8.
Stervbo-Kristensen, Mettelene: Finnebørn i Danmark studier i en Krigstids-evakuering 1939-2001. Historisk
Institut, Århus Universitet. 2010.
Sourander, Bertel: Kokemuksia suomalaisten lasten siirroista Ruotsiin talvella 1941-42. 1942.
Svensson, Per: Krigsbarn i Alvesta. En studie av hur folkskolan i Alvestabygden såg på finska krigsbarn åren
1941-1945. Växjö Universitet, institutionen för humaniora. 2007.
Syrjö, Maria: Perheellisen virkanaisen selviytymisstrategia sota-ajan Suomessa. Pro gradu, Helsingin
Yliopisto 1997.
Tarkiainen, Kari: Finnarnas historia i Sverige. Jyväskylä 1993.
von Troil, Brita: Bolsjevikerna kommer! Dagboksanteckningar om rysskräck, evakuering, bomber, matbrist,
barnförflyttningarna och Lottahjälpen. Sahlgrens 2010, 330 sid. ISBN 9789519016801
Thorson, Staffan: Barnbokens invandrare: en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980.
Göteborg. Tre Böcker. 1987. (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 28.)
Thuresson, Karin: Finlandshjälpen i Örebro län under finska vinterkriget 30 november 1939-13 mars 1940.
Högskolan i Örebro, C-uppsats, vt 1998.
Tuunainen, Vuokko: Sotien aikana Ruotsiin lähetettyjen lasten mielenterveydestä. Pro gradu, Helsinki 1982.
Uotila, Ylva: Med namnlapp om halsen: fyra finlandssvenska krigsbarnsromaner. Pro gradu-avhandling,
Helsingfors universitet, Humanistisk fakultet, avd. nordisk litteratur. 2005.
Urpelainen. Meiju-Maria: Språklig och nationell identitet: Finska krigsbarn i Sverige.
Pro gradu-avhandling i svenska språket/Institutionen för språk/Jyväskylä universitet 2012
Uusitalo, Aarre: Katsaus Mannerheimin Lastensuojeluliittoon 40-vuotiseen toimintaan. Helsinki 1961.
Vainio, Antti: Turun Vapaan huollon keskuksen avustustyö talvisodan ja välirauhan aikana 1939-40. Turku 1992.
Wallenius, Erkki: Kansakodin kuokkavieraat. Toisen maailansodan jälkeen Ruotsiin muuttaneet suomalaiset
kaunokirjallisuuden kuvaamina. Åbo Akademi 1998.
Wallin, K.: Att vara invandrarbarn i Sverige. Stockholm 1978.
Vasala-Fleischer, Maria: Finnebørn et stykke Danmarkhistoria. Studia Historica in honorem Vilho Niitemaa.
Turun historiallinen arkisto 42. Tammisaari 1987.
Vasama, Yrjö: Viisikymmentä vuotta lastensuojelutyötä. Helsinki 1972.
Westling, Achilles: Juurettomana omassa maassa. I tidskriften Lapsi ja nuoriso 1956:15/1. 1956.
Westling, Achilles: Om kriminella efterverkningar av krigstidens barnförflyttningar. Nordisk Tidskrift för
Kriminalvård 1960:48.
Widmark, Maj-Britt: De skulle räddas undan kriget, Ingår i: Drömmen om ett bättre liv. 2002, ISBN 91-972321-
7-3; S. 68-71.
Viio, Matti: Följden av att bli förbannad. Industrilitteratur, 1996, ISBN 9789175484648
Wiklander, Cecilia: Finska skolbarnens skolgång i Sverige, Göteborgs universitet: C-uppsats i historia.
Rapport: VT13-1100-04-1.
Wiklund, Linda: Finsk evakuering till Hortlax kommun 1944-1945. Artikel, förkortad version av författarens Buppsats
i historia. Ingår i Piteå Museums Årsbok 1999. ISBN 91-87486-17-2.
Vilkuna, Kustaa: Sanan valvonta. Sensuuri 1939-1944. Keuruu 1962.
Wilhelm, Prins: Hur Sverige hjälpte Finland genom Centrala Finlandshjälpen. Stockholm 1940.
Virkamäki, Suvi: Finska krigsbarnsadoptioner i Stockholm 1946-1947. D-uppsats Stockholms
universitet 2005. (på nätet: www.migrationinstitute.fi)
Virta, Erkki: Tvåspråkighet, tänkande och identitet: Studier av finska barn i Sverige och Finland. Psykologiska
institutionen, Stockholms universitet. Akademitryck Del 1 1994, ISBN:91-7153-185-8
Del 2 1994, Delstudier -
Virtala, Irene: Tystnaden talar. Om finländska krigsbarn i skönlitteraturen. (på nätet: www.migrationsinstitute.fi/db/
articles/pdf/webreports5.pdf).
Yamanaka, Michiko: Der 2. Weltkrieg. Finnische Kriegskinder in Schweden. Historisches Seminar der Universität
Zürich. 15.01.2004.
Ylppö, Arvo: Lastensiirto Ruotsiin. Elämäni pienten ja suurten parissa. 1964.
Ylppö, Arvo: Onneton lasten siirtäminen. I Irma Heydemann: Suomen lasten pitkä marssi. Porvoo 1980.
Åmossa, Birgitta: Finskt i Sverige, de finska invandrarbarnen i försvenskningsprocess.
Åbo [Svenska litteratursällskapets i Finland nämnd för samhällsforskning], 1978
Tidskrifter:
Finska krigsbarn: Medlemstidning för Riksförbundet Finska Krigsbarn, c/o Irja Olsson, Näckrosstigen 7, SE-806 49
Gävle. Upphört, sista numret 4-2017.
Sotalapsi Krigsbarn. Centralförbundet för finska krigsbarnsföreningar i Finland, Upphört sista numret 4-2015.
Kassett/CD-R/DVD
Paavo Rajakoski, text, Esko Granroth, musik: Krigsbarnssången (Till främmande land).
Räntilä, Pirkko: Krigsbarn 4779, CD-R Talbok, svenska 2 tim 43 min (Sotalapsi 4779 översatt av: Kirsti Johansson)
Sinikka Vesterberg: Kaksi kotimaata. Hämeenlinna Karisto. 2000. Finns även som talbok på finska. Suomen
äänikirjat, 2000. 10 timmar, 7 kassetter.
Östgötahjälpen: Smalfilmer om Östgötahjälpens för Finlands barn verksamhet samlade i två DVD. Originalfilmerna
finns i Stiftbibliotekets arkiv, Länsbiblioteket, Linköping, som medverkat till digitaliseringen av dem.
Film Dokumentär Video
Calmeyer, Joachim: Bilderna fick ett ansikte. Dokumentär 39 min. 2001.
Dammert, Eila: Krigsbarn. Dokumentär. 2003.
Gustafsson, Rolf: En träff med Göta o Pelle. En film om Eino, ett krigsbarn från Finland.
VHS, doumentärvideo utgiven av Bengt Nilsson, 2004.
Hemstad, Ylva: Med adresslapp om halsen. Dokumentär 90 min (SvT 2 28 dec 2008).
Härö, Klaus: Äideistä parhain. Baserad på Heikki Hietamies roman. Urpremiär sept 2005.
Kurkela, Kirsti: Sotalapsen tarina: 1. Hyvästi Karjalan Koti. 2. Kerttu vai Gertrud? Yle,
Opetusohjelmat (Skol- TV), 2002.
Ljungström, Barbro-Dahlgren, Marita: Mitt i mångfalden.UR, SvT. Dokumentär. 1994.
Sahlgren, Karl: Krigsbarn/Sotalapsia. Rundradions faktaprogram. VHS 1-06498, svenska 72 min. 1973.
Yleisradio Kassatjänst 1994.
Sarinko, Eija: Adresslapp okänd. (Osoitelappu tuntematon). Dokumentär om finska krigsbarn som råkade illa ut i sina
svenska fosterhem. SVT. 2013.
Tolppanen, Maria: Silmännäkijä: Osoite kaulassa. Yle TV2 (30/9 1999). Dokumentär.
Teater
Hultin, Kerstin: I krigets skugga. Urpremiär 28/6 2008 Galtströms bruk.
Lindh, Urban: Kainos sång. Teater & Musik, Stockholm. 1989.
Martinkauppi, Charissa: Satu-Jävla-Helvetes-maa. Urpremiär i Pajala 27 juni 2015 med Tornedalsteatern i regi av
författaren.
Niemi, Mikael: Finnungen. Baserad på Anja E. Tynis roman. 2002.
Procopé, Kim: Månskensbarnet. 1992.
Stenius, Nena (manus, regi): Kerttus Sverigeresa. Kertun Ruotsinmatka. Lagstads teaterklubb, Esbo. Premiär
26.4.2009.
Svensson, Lucas: FOSTERLANDET. Att inte höra till. En episk familjeberättelse om ett krigsbarn. Premiär i Göteborg
2014, då i regi av Anna Takanen, (dotter till krigsbarnet som delvis varit förebild). Spelats även i
Helsingfors och Stockholm.
Takkula, Esko: Laps´ Suomen. Taivalkoski. 2000.
Tola, Heini: Meitä on monta
Tuutti, Ritva: Saara, sotalapsi. Pori. 2000.
Andra krigsbarn
Skönlitteratur/Biografi
Anderson, Rachel: Krigsbarnet (om en vietnamesisk pojke i England). 1988.
Benjamin, Nathalie: Recuerdos: Basque children refugees in Great Britain.
Mousehold Press. 2007.
Brown, Mike: A Child´s War. Growing up on the Home Front 1939-45. Sutton publishing. 2002.
Cresswell, Helen: Stonestruck. 1995. På engelska.
Danbratt, Wil: Ett krigsbarns erinran. Holland 1939-1945. Göteborg: B 4 press. 2003.
Frisby, Terence: Kisses on a Postcard. A Tale of Wartime Childhood. Bloomsbury 2009. ISBN 978 1 4088 0058 4.
Harris, Mark Jonathan och Oppenheimer, Deborah: Into the Arms of Strangers. Bloomsbury, New York and
London. Tysk översättning: Kindertransport in eine fremde Welt. 2000.
Henderson, Michael: See You After The Duration. Publish America, 2004. Om de engelska barnen till USA och
Kanada.
Herholz, Ylva: Tysklands bleka barn. Krigsungar kommer till Sverige. Carlsson 2011, ISBN 978 91 7331 422 0
Josephs, Jeremy, with Susi Bechhöfer: Rosa´s Child. I.B.Tauris Publishers, London. 1996.
Lüddeckens, Ralf: Krigsbarn 1939-1947. Ungdomsminnen från Dresden. Förlags AB Gondolin. 1996.
Maddisson, Mai: When the Noise Had Ended. Lakeshore Press, New Hampshire. 2009. Om estniska barn.
Magorian, Michelle: Godnatt Mister Tom. 1981.
Magorian, Michelle: Hemlängtan. Tiden 1985. (Om en engelsk flicka som återvänder till London efter fem år i
USA.)
Mellem, Reidun: Norsk flyktingbarn I Sverige 1944-45. Nord-Troms Historielag. 2010.
Partl, Anton, Pohl, Walter: Verschickt in die Schweiz. Kriegskinder entdecken eine bessere Welt.
Böhlau förlag, Österrike. 2005. Om österrikiska krigsbarn till Schweiz 1945-.
Rowe: Sheila: Evaporated Children. The Plynlimmon Press, 2005. Om evakuerade engelska barn i England.
Sebald, W.G.: Austerlitz. W&W. 2001.
Thor, Annika: En ö i havet. (Om två judiska flickor som kom till Göteborgs skärgård 1939). Bonnier Carlsen.1996.
Thor, Annika: Näckrosdammen. (uppföljning till föregående).
Thor, Annika: Havets djup. (uppföljning till föregående).
Thor, Annika: Öppet hav. Bonnier Carlsen. 1999. (Sista delen.)
Facklitteratur
Bode, Sabine: Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Piper Taschenbuch 2005.
Calmeyer, Bengt (i samarbete med Svea Andersen): Svensk-ongan. Falken, Oslo, 1999. Om de 1000 norska barn
från Nordnorge som sändes till Sverige 1945-46.
Freud, Anna, Burlingham, Dorothy: War and Children. New York 1943/1973.
Harper, Anne Tagged: A War Child Remembers. 2009. ISBN: 1-4392-2806-X. ISBN-13: 9781439228067.
Leverton, Bertha, Lowensohn, Shmuel: I Came Alone. Stories of the Kindertransports. London 1979.
Lomfors, Ingrid: Förlorad barndom återvunnet liv. Doktorsavhandling. Om den judiska barnkvoten 1938-39.
Göteborg 1996.
Lylloff, Kirsten: Barn eller fjende? Uledsagede tyske flygtningebørn i Danmark 1945-1949. Københavns Uniersitet
2004.
Parsons, Martin L.: I´ll take that one. Dispelling the Myths of Civilian Evacuation 1939-45. Becket Karlson Ltd.
Peterborough, 1998.
Parsons, Martin L.: Waiting to go home. Letters and reminiscences from the Evacuation 1939-45. DSM,
Peterborough. 1999.
Parsons, Martin L., Starns, Penny: The Evacuation. The true story. DSM Peterborough. 1999. ISBN 0953651614.
Parsons, Martin L.: War Child. Children caught in Conflict. 2008 Great Britain.
Parsons, Martin L. (ed.): Children: The Invisible Victims of War. An interdisciplinary study. 2008.
Rosenblatt, Roger: Krigsbarn. 1985. Om barn i Irland, Israel, Palestina, Vietnam, Kambodja.
Summers, Julie: When the Children Came Home. Stories of Wartime Evacuation. Simon & Schuster. 2011.
Film, dokumentär
Deborah Oppenheimer: Into the Arms of Strangers. Stories of the Kindertransport. Warner Bros. 2000.
Oscarbelönad dokumentär, i svensk TV 2003.
Jaime Camino: Los Niños de Rusia (Om spanska barn till Sovjet under inbördeskriget), Tibidabo Films. I Kunskapskanalen
april 2005.
Annan litteratur (med krigsbarn i biroller)
Alakoski, Susanna: Svinalängorna. 2006. Bonniers (en vuxen granne var krigsbarn).
Berndtsson, Jessica: Bara vita barn i Sverige? En studie med focus på tidningsdebatten kring internationell adoption
1961-1964. C-uppsats ht 2006, Växjö universitet. Adoption av finska krigsbarn berörs på två-tre platser.
Frimansson, Inger: Katten som inte dog. Norstedts 2000. Thriller. (Ett krigsbarn upptäcker liket.)
Ranelid, Björn: Bär ditt barn som den sista droppen vatten. Bonniers. 2004. (Barnhemsföreståndaren var
krigsbarn.)
Salomonsson, Anita: Änglabilder. Roman. Tidens förlag, 1994. ISBN 91-550-4096-9 (inb) Huvudpersonen, en liten
flicka, har en finsk flicka, krigsbarn, som bästa vän, i en biroll.
Westö, Kjell: Drakarna över Helsingfors. (Huvudpersonens far är krigsbarn.)
Denna bibliografi är uppdaterad av Kai Rosnell och Tapani Rossi. Kompletteringar har tidigare gjorts av Miguel Benito och Irene Virtala.
Uppdaterad 16 oktober 2020 av Kai Rosnell och Tapani Rossi.